Renovatie draaibrug Montfoort van start

Roestplekken, afbladderende verf… De pittoreske draaibrug Montfoort is overduidelijk toe aan een grondige renovatie. Realisatiemanager Maaik van der Zon van aannemer VolkerWessels vertelt welke onderdelen van de draaibrug een onderhoudsbeurt krijgen en waarvoor ze dienen.
Renovatie draaibrug Montfoort van start| Land Water
Het val en de pijler van de draaibrug Montfoort. (Foto: Paul van Baardwijk)

“Eigenlijk is een draaibrug niet meer dan een brugdeel met wegdek (het val), dat kan draaien op een pijler”, vertelt Maaik van der Zon. Hij zorgt er als realisatiemanager voor dat alle renovatiewerkzaamheden aan de draaibrug in Montfoort goed en volgens planning verlopen. Bij de onderhoudsbeurt zijn drie vakgebieden van belang: civiele techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Een belangrijke taak voor Van der Zon is dan ook dat alle betrokken specialisten hun activiteiten perfect op elkaar afstemmen. Zo kunnen zij de werkzaamheden tijdig, volgens de kwaliteitsnormen en met zo min mogelijk hinder voor omwonenden en vaarweggebruikers uitvoeren.

Schoolvoorbeeld van een draaibrug

De brug in Montfoort is een schoolvoorbeeld van Van der Zons basale beschrijving van een draaibrug. “Het grootste en meest in het oog springende deel van de draaibrug Montfoort is het val”, vertelt hij. “Dit is de technische term voor het stalen brugdeel waar je overheen rijdt of wandelt. Het val van een draaibrug draait op een pijler, die in Montfoort op ongeveer een derde van de lengte van brug in de Hollandse IJssel staat. Op zowel de pijler als het val zijn tandwielen bevestigd, die er samen voor zorgen dat het val kan draaien om schepen te laten passeren. Motoren drijven het tandwiel op het val aan, waardoor het brugdeel in beweging komt.”

“Bij de renovatie vervoeren we het val naar een andere locatie. Daar wordt het gestraald, worden eventueel staalreparaties uitgevoerd en krijgt het een nieuwe verflaag. Als we het val hebben teruggeplaatst, kun je ervan uitgaan dat alles er weer spic en span uitziet.” Minder zichtbaar, maar wel belangrijk: tijdens de renovatie worden ook de tandwielen, het zogenaamde bewegingswerk, vervangen.

Brugbescherming

De brug wordt tegen aanvaring beschermd door een houten remmingwerk. Van der Zon legt uit dat dit de hardhouten balken zijn, die aan weerszijden langs de vaarweg in het water staan. “Ze voorkomen dat boten tegen de pijler of de kade aan kunnen varen. De balken zijn belangrijk omdat zo’n aanvaring veel schade aan de constructie van de brug kan veroorzaken. Bij de renovatie van de draaibrug vervangen we ook het remmingwerk.”

Het brugwachtershuisje aan de kant van de IJsselpoort is een opvallend onderdeel van de draaibrug Montfoort. Toch heeft het al jaren niet meer zijn oorspronkelijke functie. Brugwachters bedienen de brug op afstand en houden het verkeer met behulp van camera’s in de gaten. “In het huisje staan nu nog de computer- en voedingskasten die alle elektrische installaties van de brug aansturen’, vertelt de realisatiemanager. ‘Het gaat dan om de slagbomen, seinen, de camera’s, de motoren – alle bekabeling daarvan komt nu uit in het huisje.” Dit wordt allemaal verlegd en verplaatst naar een nieuwe bedienkast aan de noordkant van de brug.

Historische waarde

Het karakteristieke huisje krijgt speciale aandacht bij de renovatie. “Vanwege de historische waarde voor veel inwoners van Montfoort verwijderen we het voorzichtig en geven het aan Stichting Hugo Kotestein, die een andere functie voor het huisje zoekt.” Alle elektronische componenten die nu nog in het huisje staan, verhuizen naar de andere kant van de brug. Daar krijgen ze een plekje in een nieuwe bedienkast. De renovatiewerkzaamheden aan de draaibrug Montfoort beginnen in september 2022 met de voorbereidingen voor een tijdelijke hulpbrug en moeten in april 2023 zijn afgerond.

Bron: Rijkswaterstaat