Renovatie kademuur Thorbeckegracht Zwolle

Langs de Thorbeckegracht in Zwolle, over een afstand van 600 meter, ligt een kademuur uit 1910, die één van de beeldbepalende objecten van het stadscentrum vormt. Herstel bleek noodzakelijk. Dit is gelukt met behoud van het historisch karakter van de keerwand.
Renovatie kademuur Thorbeckegracht Zwolle| Land Water
Renovatie kademuur Thorbeckegracht Zwolle| Land Water

Deze kademuur (een gemetselde keerwand gefundeerd op houten palen) is meer dan honderd jaar oud. Het gebruik van de kademuur is in de loop van de tijd veranderd en daarmee ook de eisen die eraan gesteld worden. De kademuur dient te voldoen aan de moderne eisen voor constructieve veiligheid waarbij de omgevingshinder minimaal is. Toch dienen ook de historische aanblik en de onderliggende geschiedenis behouden te blijven. Is aan deze schijnbaar tegengestelde eisen tegelijkertijd te voldoen? De gemeente Zwolle laat zien dat dit mogelijk is door inzet van historisch onderzoek, inspectie, innovatieve versterkingsmethodiek en een beheer- en onderzoeksstrategie.

Historie Thorbeckegracht


Foto: PersBuro Frans Paalman Zwolle