Renovatie rioolwaterzuivering De Verseput

Waterschap Scheldestromen start in april met de renovatie van de rioolwaterzuivering aan de Verseputseweg bij Kerkwerve. Het bouwkundig en civiele werk is gegund aan Leenhouts Aannemings-Bedrijf uit Oostburg. De elektrotechnische werkzaamheden worden uitgevoerd door Paree Elektro-Telecom uit ’s-Heerenhoek. Xylem Water Solutions Nederland uit Dordrecht voert de werktuigbouwkundige werkzaamheden uit en de procesautomatisering wordt geprogrammeerd door Croon Wolter & Dros uit Dordrecht. Volgens planning is het werk medio 2024 gereed. Na de renovatie kan de zuivering er weer zo’n 20 jaar tegen aan. De kosten voor dit project bedragen in totaal 8,1 miljoen euro. 

Renovatie rioolwaterzuivering De Verseput| Land Water

Op de rioolwaterzuivering vernieuwt Waterschap Scheldestromen verschillende civiele, elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen van de installatie. De elektrotechnische installatie die de zuivering voorziet van elektriciteit, wordt volledig vernieuwd. Ook de beluchtingsplaten en luchtleidingen in de tanks worden volledig vervangen. Via deze beluchtingsplaten dient het waterschap zuurstof toe dat nodig is voor het zuiveringsproces. Verder vernieuwen ze de installaties van het ontvangstwerk waar het afvalwater via persleidingen de zuivering binnenkomt. Het rioolwater uit de kernen Zierikzee, Kerkwerve, Brouwershaven, Dreischor, Zonnemaire, Schuddebeurs en Noordgouwe wordt aangevoerd op de rioolwaterzuivering De Verseput. 

Renovatie van de rioolwaterzuivering

Een aantal tanks gaan ze renoveren en zetten we één voor één leeg om schoon te maken en als het nodig is herstellen we gelijktijdig het betonwerk. Tanks zijn grote bassins waar het rioolwater stap voor stap wordt gezuiverd. Het waterschap voorziet de tanks van een coatinglaag ter bescherming van het beton. Verder vervangen of herstellen ze de noodzakelijke mechanische delen in de tanks zoals mixers, voortstuwers, pompen en meetinstrumenten. Op de slibbuffertank brengen ze een afdekking aan waarbij de lucht via een filter wordt gezuiverd. In de slibbuffertank vangen ze het restmateriaal op uit het zuiveringsproces. Dit slib gaat naar de biogascentrale op de rioolwaterzuivering in Ritthem. Verder treffen ze diverse tijdelijke voorzieningen zodat de zuivering 24/7 door kan blijven werken.  

Mogelijke hinder 

Vanzelfsprekend probeert het waterschap de hinder die bij de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zoveel mogelijk te beperken. Het bouwverkeer zal via de Provincialeweg en de Verseputseweg van en naar de rioolwaterzuivering rijden. De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt rioolwater vanuit de kernen gewoon afgevoerd en verwerkt op de rioolwaterzuivering.