Renovatie rioolwaterzuivering Retranchement

Waterschap Scheldestromen start eind februari met de renovatie van de rioolwaterzuivering aan de Wachtsluis bij Retranchement. De zuivering wordt gerenoveerd en de afnamecapaciteit van het rioolwater wordt vergroot. Het werk is gegund aan de combinatie Van der Straaten/Equans. De elektrotechnische en automatiseringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Hoppenbrouwers en Croonwolter&dros. Volgens planning is het werk in juni 2023 gereed. Na de renovatie kan de zuivering er weer dertig jaar tegen aan. De kosten voor dit project bedragen in totaal 12,1 miljoen euro. 
Renovatie rioolwaterzuivering Retranchement| Land Water

De afnamecapaciteit van de zuivering wordt vergroot van 770 m3 per uur naar 1.000 m3 per uur. Hydraulische aanpassing van het systeem is hiervoor noodzakelijk, onder andere in de vorm van een nieuw ontvangwerk. Dit is het gedeelte waar het afvalwater binnenkomt. Ook het verdeelwerk naar de nabezinktanks, de laatste stap in het zuiveringsproces, wordt vernieuwd. Er komt een nieuwe slibbuffer waar het ingedikte slib uit het zuiveringsproces wordt opgeslagen. Verder worden diverse leidingen op het terrein vernieuwd. Ook de aanvoerende persleidingen die het rioolwater uit de kernen Sluis, Retranchement en Cadzand aanvoeren, worden omgelegd. Hierdoor sluiten de persleidingen beter aan op het nieuwe ontvangwerk. Naast het vergroten van de afnamecapaciteit worden verschillende civiele, werktuigkundige en elektrotechnische onderdelen van de installatie vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden wordt rioolwater vanuit de kernen gewoon afgevoerd en verwerkt op de rioolwaterzuivering.

Renovatie Retranchement

Bijzonder aan deze renovatie is dat er wordt gewerkt met een bouwteam, een samenwerkingsverband tussen aannemers en waterschap Scheldestromen. Eind 2019 is gestart met de voorbereidingen. Eerst intern en later is het ontwerp met de aannemers verder uitgewerkt tot een definitief plan.

Vanzelfsprekend probeert het waterschap de hinder die bij de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zoveel mogelijk te beperken. Het bouwverkeer zal via de Cadzandseweg, Stelledijk en Noorddijk van en naar de rioolwaterzuivering rijden. Deze route is met borden aangegeven. De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd.