Renovatie ruwwatertransportleiding genomineerd

Elk jaar reikt NSTT een No-Dig Award en een Publieksprijs uit. Deze prestigieuze prijzen worden toegekend aan organisaties die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Een van de vijf nominaties voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs 2020 is het bouwteam Dunea, Kumpen en Van der Ven met project 'Renovatie ruwwatertransportleiding Berkheide'.
Renovatie ruwwatertransportleiding genomineerd| Land Water
Renovatie ruwwatertransportleiding genomineerd| Land Water

Doordat de technische staat van de ruwwatertransportleiding Berkheide niet meer voldeed, moest deze dringend worden vervangen. Hij maakt namelijk een belangrijk onderdeel uit van het totale transportleidingstelsel tussen Brakel, Bergambacht en de duinen tussen Monster en Katwijk. Door de huidige stikstofproblematiek was traditioneel vervangen geen optie meer. Er is gekozen voor een sleufloze techniek; Relining. De nieuw ontwikkelde drukliner is door het bouwteam volledig in samenwerking met de fabrikant en opdrachtgever ontwikkeld. De gekozen drukliners zijn uitgehard middels uv-licht. Hiermee is de levensduur van de transportleiding met vijftig jaar te verlengd.

Renovatie ruwwatertransportleiding Berkheide

Het project ‘Renovatie ruwwatertransportleiding Berkheide’ is uniek in al zijn facettenen. Er kwam veel kijken bij de renovatie. Allereerst door de extreem lange te overbruggen lengtes voor Relining met uv-uitharding, 460 meter met een diameter van 1000mm èn 595 meter met een diameter van 1200mm.
Daarnaast de bereikbaarheid; er waren per diameter maar twee toenaderingsputten mogelijk, waardoor de strenglengtes om te renoveren extreem lang waren. Daarnaast zaten er in het leidingverloop van beide leidingen bochten en hoogteverschillen. Hierdoor dienden de renovatiemedewerkers hun werkzaamheden uit te voeren in de leidingen. Waarbij extra aandacht is gegeven aan specifieke veiligheidsmaatregelen.
En tot slot de ligging in Natura 2000-gebied waarbij minimale inbreuk in het kwetsbare natuurgebied gegarandeerd moest worden. Vanwege de flora- en faunawetgeving moesten de werkzaamheden voor 1 maart 2020 volledig te zijn afgerond, waardoor de bouwteampartners in ploegendiensten 7 dagen per week 24 uur per dag in uitvoering waren.

Uitvoering renovatie

De renovatie is uitgevoerd door het bouwteam bestaande uit Dunea Duin & Water, G. van der Ven Aannemingsbedrijf en Kumpen Renovatietechnieken. Het uitgebalanceerde bouwteam vertegenwoordigde de kernkwaliteiten van alle bedrijven binnen de combinatie. Overall projectmanagement, bouw- en infratechniek, duurzaamheid en uitvoerings- en omgevingsmanagement zijn de specialismen die vanuit Van der Ven werden ingebracht. Het bedrijf nam zijn verantwoordelijkheid in het bouwteam voor de realisatie van veilige bouwkuipen, de grondwaterbeheersing, de logistiek in het duingebied en het koppelen van de leidingen na renovatie. Kumpen zette zich in voor renovatietechnieken, planningsmanagement en de borging van Veiligheid, Gezondheid en Kwaliteit. En was verantwoordelijk voor het engineeren en installeren van de liners. Dunea bracht zijn specialistische kennis en ervaring met betrekking tot watertransport, procestechnologie, omgevingsmanagement, natuurbeheer en drinkwater hygiëne in en bewaakte het gehele proces. Het lukte het bouwteam om op tijd de juiste drinkwatergeschikte liner te engineeren, te leveren en te installeren. Het doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen en de geoliede samenwerking in het bouwteam heeft dit project tot een succes gebracht.

NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs

De uitreiking van de NSTT No-Dig Award (op basis van jurering) en de NSTT Publieksprijs (op basis van stemmen) vindt plaats op de digitale studiedag op 27 oktober a.s. Op die middag kunnen aanwezigen meebeslissen wie de NSTT Publieksprijs in ontvangst mag nemen.