Rijkswaterstaat en Zeeland samen voor natuurherstel

Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat voeren allebei projecten uit op de Westerschelde. Waar Rijkswaterstaat de vooroever versterkt, werkt de provincie aan buitendijks natuurherstel bij onder andere Bath en Ossenisse. Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland sloegen daarom voor de uitvoering de handen in een. Hoe staat het er mee?
Rijkswaterstaat en Zeeland samen voor natuurherstel| Land Water
In de Westerschelde bij Bath, aan de buitenzijde van de zeedijk, verstevigde Provincie Zeeland de afgelopen periode de geulrand van de ruim 20 m diepe vaargeul in de Westerschelde. Daarnaast zijn acht strekdammen aangelegd en is een bestaande strekdam hersteld. Deze maatregelen zorgen voor het verlagen van de watersnelheid, waardoor zand en slib bezinken en de bodem ophoogt. Zo ontstaat circa 38 ha waardevolle getijdennatuur, waar met name vogels van profiteren. Tot slot is er voor vogels, bij hoogwater, een veilige rustplek gerealiseerd (= een hoogwatervluchtplaats).

Provincie Zeeland doet proef met lavasteen

Het werk bij Bath is nog niet klaar. In de eerste helft van 2021 worden de strekdammen en de geulwand nog opgehoogd met grove breuksteen. En tenslotte gaat op deze locatie een proef met het toepassen van lavasteen in de strekdammen van start. Bij deze proef worden de ruimten tussen de grove breukstenen opgevuld met verschillende hoeveelheden lavasteen.

Deze proef is een samenwerking tussen Hogeschool Zeeland en Provincie Zeeland. Het sterk vochtvasthoudende vermogen en de open structuur van lavasteen bevordert de aangroei van wier. Hier profiteren diersoorten van die het wier eten en/of ertussen leven, zoals kreeftachtigen, alikruiken en mosselen.

Verlagen Scharrendam en plaatsen palenrij

Ook bij de radartoren bij Ossenisse/Kreverhille heeft Provincie Zeeland gewerkt aan buitendijks natuurherstel. Hier werd, om de stroming van de rivier te verleggen, het middenstuk van de Scharrendam verlaagd. Tevens zijn twee hoogwatervluchtplaatsen aangelegd voor vogels. Tot slot wordt in 2021 een palenrij op de Platen van Ossenisse geplaatst die ervoor moet zorgen dat de stroomsnelheid van het water wordt verlaagd en de zuidelijke rand van de plaat geleidelijk opgehoogd wordt met voedselrijk slib. Zo ontstaat circa 37 ha waardevolle getijdennatuur.

Informatiepunt Westerschelde

Vanaf de dijk tussen Rilland en Waarde kunnen liefhebbers het natuurherstel goed volgen. Provincie Zeeland plaatste bankjes, informatiepanelen en een verrekijker van hoge kwaliteit. Als je geluk hebt, kun je de zeehonden op de zandplaat bij de Zimmermangeul zien liggen.