Rijkswaterstaat gaat langer door met aanbestedingen

Rijkswaterstaat zal in 2020 tijdens de bouwvak langer doorgaan met aanbestedingen dan gebruikelijk. De organisatie doet dit om het aanbestedingsproces zoveel mogelijk door te laten gaan en de negatieve effecten van het coronavirus (COVID-19) voor bedrijven te beperken.
Rijkswaterstaat gaat langer door met aanbestedingen| Land Water

Jaarlijks zijn er twee periodes waarin er niet wordt aanbesteed. In de zomerperiode (‘bouwvak’) en de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Op grond van afspraken tussen Rijkswaterstaat, ProRail en marktpartijen worden er dan geen werken, leveringen en diensten in de Grond- Weg- en Waterbouw aanbesteed. Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de inzet om aanbestedingen zoveel als mogelijk door te laten gaan, zal Rijkswaterstaat in 2020 van de gebruikelijke periode afwijken.

Geen aanbestedingen

Waar gebruikelijk gedurende vijf weken geen aanbestedingen worden gehouden, zal Rijkswaterstaat deze periode dit jaar inkorten tot drie weken, van 27 juli tot en met 14 augustus 2020 (week 31, 32 en 33). De bouwvak is in week 30 tot en met 34.

Dat betekent dat in deze periode – behoudens noodzakelijke uitzonderingen – geen aanbestedingen zullen worden gehouden. Dit houdt in dat de uiterste inleverdata voor het indienen van inschrijvingen, van dialoogproducten en van verzoeken tot deelneming, evenals (individuele) inlichtingen, aanwijzingen of dialogen buiten deze periode van drie weken worden ingepland. Indien het einde van een eventuele bezwaar- of rechtsbeschermingstermijn naar aanleiding van een selectie- of gunningsbeslissing is gepland in deze periode van drie weken, dan zal deze bezwaar- of rechtsbeschermingstermijn met drie weken worden verlengd.

Kerstmis en Nieuwjaar

Voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar blijven de oorspronkelijke afspraken vooralsnog van kracht. Er zijn geen aanbestedingen tussen 19 december 2020 en 3 januari 2021 (uiterste inleverdata voor inschrijvingen, dialoogproducten of verzoeken tot deelneming).