Rijkswaterstaat hervat aanbestedingen Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat hervat de aanbesteding van drie nieuwe contracten voor zandsuppleties die in 2020 en 2021 binnen het programma Kustlijnzorg worden uitgevoerd. De aanbestedingen waren in 2019 al gepland, maar zijn door de stikstofproblematiek vertraagd.
Rijkswaterstaat hervat aanbestedingen Kustlijnzorg| Land Water

Het eerste contract is vrijdag 8 mei 2020 op TenderNed gepubliceerd. Het programma Kustlijnzorg heeft als doel de handhaving van de basiskustlijn en het fundament van de Nederlandse kust te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Rijkswaterstaat laat hiervoor onder andere zandsuppleties uitvoeren, die worden verdeeld over verschillende contracten. De aanbestedingen van drie contracten komen nu op de markt. In het derde kwartaal van 2020 staat een nieuwe aanbestedingsronde gepland.

Aanbesteding programma 

De suppleties hebben een repetitief karakter en worden gebundeld, zodat voor de markt een aantrekkelijk werkpakket ontstaat. Hierbij wordt rekening gehouden met kansen voor het mkb om mee te dingen, zodat een zo groot mogelijk aantal marktpartijen voor het werk in aanmerking komt. De risico’s zijn belegd daar waar ze het beste kunnen worden beheerst. Vanuit het ontwerp zijn er daarom geen risico’s bij de markt neergelegd. Ook heeft Rijkswaterstaat vooraf in kaart gebracht onder welke voorwaarden het werk vergunningsvrij kan worden uitgevoerd. Deze voorwaarden worden tijdens de aanbesteding bekendgemaakt. Dit voorkomt vertraging tijdens het werk doordat vergunningen alsnog moeten worden aangevraagd.
Rijkswaterstaat wil duurzaam inkopen en legt de lat steeds hoger. Naast de CO2-prestatieladder past Rijkswaterstaat ook de Milieu Kosten Indicator (MKI) toe op brandstoffen als Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)-criterium.

Optimale samenwerking 

De nieuwe contracten van Kustlijnzorg passen binnen het traject om te komen tot een vitale infrasector. Rijkswaterstaat en markt trekken hier lering uit voor structurele verbeteringen op de lange termijn en verkennen met onder andere de Vereniging van Waterbouwers hoe we hier in de toekomst verder samen in op kunnen trekken. Zo werken partijen samen toe naar een optimale samenwerking in de hele keten van het beheer en onderhoud van onze kustlijn.