Rijkswaterstaat neemt maatregelen rond verontreinigde grond

Op een gedeelte van het Waalstrandje in de Stadswaard bij Nijmegen is verontreinigde grond aangetroffen. Rijkswaterstaat heeft in overleg met de gemeente Nijmegen op dinsdag 27 juni het strandje uit voorzorg met hekken afgesloten. In het water is een olieboom gelegd om verdere verspreiding van de verontreiniging via het water te voorkomen.

Rijkswaterstaat neemt maatregelen rond verontreinigde grond| Land Water

Deze week gaat een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat de vervuilde grond onder toezicht van een onafhankelijke veiligheidskundige en milieukundige afgraven. De vervuilde grond gaat naar een erkende verwerker. Dit moet een veilige situatie opleveren.

Grondonderzoek Rijkswaterstaat

Mochten er na deze werkzaamheden nog restverontreinigingen zijn, die niet direct kunnen worden verwijderd, dan wordt de locatie afgedekt met worteldoek, een kleilaag en stortstenen.

Rijkswaterstaat gaat dan onderzoeken doen, zoals grondonderzoek en historisch onderzoek. Op basis daarvan worden aanvullende maatregelen bepaald. Deze werkzaamheden worden na het zomerseizoen uitgevoerd, als de uiterwaard rustiger is.

Als alle verontreinigingen weg zijn, worden de hekken weggehaald en kunnen mensen weer overal op het Waalstrandje komen. Als er nog restverontreinigingen achterblijven, is het afhankelijk van de soort en de ernst of de hekken nodig blijven. Die beslissing zal dan dus later worden genomen.

Blauwe substantie

Rijkswaterstaat onderzocht de grond na een melding van een blauwe substantie op het strand. Na analyse van de genomen monsters bleek dat de grond verontreinigd is met onder andere arseen, cyanide en PAK’s. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de verontreiniging en hoe die daar terecht is gekomen.