Rijkswaterstaat pakt tot 2030 veel infrastructuur aan

De aanpak van de Suurhoffbrug is een van de eerste projecten van de grote vervangings- en renovatieopgave waar Rijkswaterstaat de komende jaren voor staat.
Rijkswaterstaat pakt tot 2030 veel infrastructuur aan| Land Water

Zo maakt de Suurhoffbrug onderdeel uit van een van de dertien bruggen in Zuid-Holland die aangepakt zullen worden. De grootste onderhoudsopgave uit de geschiedenis. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de 20ste eeuw en zijn, mede door de enorme toename van verkeer en zwaardere vrachtwagens, aan groot onderhoud of vervanging toe.
Door renovatie of vervanging zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer ook in de toekomst vlot en veilig kan doorstromen. Tot 2030 renoveert, vervangt en bouwt Rijkswaterstaat daarom een groot aantal werken in de regio Zuid-Holland. Het gaat om dertien bruggen, acht tunnels en tien wegen. Deze worden hierdoor veiliger en duurzamer.

Goed plannen vervangings- en renovatieopgave

Het vernieuwen van veel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten daarom bewust uit over een aantal jaren. Alle projecten worden in samenhang met elkaar gepland en werkzaamheden worden zo veel mogelijk gecombineerd. Daarbij werkt Rijkswaterstaat nauw samen met andere overheden, zoals provincie en gemeenten, en het bedrijfsleven.

Hinder zo veel mogelijk beperken

Tot en met 2030 ligt de grote vervangings- en renovatieopgave vooral rond Dordrecht en Rotterdam. Helaas kunnen de werkzaamheden niet zonder hinder voor weg- en scheepvaartverkeer plaatsvinden. Natuurlijk worden de werkzaamheden wel zo ingepland, dat er zo min mogelijk hinder voor verkeer is. Dit doet Rijkswaterstaat onder andere door in verkeersluwe periodes te werken, zoals in de weekenden en tijdens schoolvakanties.