Rijkswaterstaat raadpleegt markt over tunnelrenovaties

Rijkswaterstaat gaat zeven tunnels in Zuid-Holland renoveren. Vooruitlopend op de aanbesteding van dit project organiseert Rijkswaterstaat op 7 april 2021 een online informatiebijeenkomst voor marktpartijen. Ze wil de markt zoveel mogelijk betrekken, om zo te komen tot een optimale projectaanpak en marktbenadering.
Rijkswaterstaat raadpleegt markt over tunnelrenovaties| Land Water

De vooraankondiging van deze opdracht is gepubliceerd op de website TenderNed. Deze marktconsultatie bestaat uit twee delen. Op woensdag 7 april 2021 van 15.00-16.30 uur is de eerste online bijeenkomst. Bedrijven die interesse hebben zijn van harte welkom en kunnen zich tot uiterlijk 7 april 2021, 15.00 uur aanmelden op de aanmeldpagina. Meer informatie hierover is te vinden op TenderNed. Een tweede inhoudelijke marktconsultatie, waar Rijkswaterstaat vraagt een reflectie te geven op de inkoopstrategie, volgt medio 2021.

Samen met de markt

Rijkswaterstaat kan deze opgave niet zonder marktpartijen uitvoeren. Om voorbereidingen te optimaliseren maakt ze graag gebruik van de denkkracht en ervaring van het bedrijfsleven. Tijdens de digitale informatiebijeenkomst informeert Rijkswaterstaat vanuit een studio over het proces van de marktconsultatie, het project en de beoogde planning. Teamleden van Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) sluiten aan en zijn in de studio live aanwezig om te informeren over de stand van zaken van het project en om vragen te beantwoorden.

Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland

De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn de tweede helft van de vorige eeuw, of aan het begin van deze eeuw gebouwd. Om de tunnels óók in de toekomst veilig en bereikbaar te houden zijn ze toe aan een grondige renovatie. Het gaat om renovatie en/of upgrades van de tunnel technische installaties (TTI) en de systemen voor het bedienen, besturen en bewaken van tunnels (3B Tunnels). Door bij de renovaties te streven naar uniformering en standaardisering van de installaties en systemen, wordt het tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter en veiliger.

Naast de renovatie van tunnels worden in Zuid-Holland ook dertien bruggen en twaalf wegen aangepakt. Dit gebeurt binnen een grootschalige Vervanging en onderhoudsopgave (VenR) van Rijkswaterstaat, waarin landelijk zeker honderd objecten worden gerenoveerd of vervangen. In 2023 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Heinenoordtunnel in de A29. Direct na deze renovatie wil ze zeven andere tunnels in Zuid-Holland renoveren. Deze renovaties vallen onder het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland.