Rijkswaterstaat vervangt installaties draaibruggen

Rijkswaterstaat vervangt in maart en in juni 2022 de elektrotechnische- en besturingsinstallaties van de draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent en bouwt beide bruggen om naar bediening op afstand. De werkzaamheden zullen hinder veroorzaken voor weggebruikers. Van 1 tot en met 29 maart bij de draaibrug Sluiskil, van 24 mei tot 21 juni 2022 bij de draaibrug Sas van Gent. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone over de weg en over het water vlot en veilig bereikbaar blijft.
Rijkswaterstaat vervangt installaties draaibruggen | Land Water

De werkzaamheden starten in maart bij de brug Sluiskil. Om deze te kunnen uitvoeren is de brug van 1 tot en met 29 maart ’s morgens 06.00 uur gestremd voor wegverkeer. Dan geldt voor automobilisten een omleidingsroute via de Sluiskiltunnel. Voor fietsers zal het pontje bij Sluiskil in die periode dagelijks van 06.45 tot 17.00 uur varen.
Ook scheepvaart- en treinverkeer ondervindt hinder vanwege de werkzaamheden. Van 7 tot en met 25 maart zijn er vijf 24-uurs- en vier 12-uursstremmingen voor scheepvaart. Tijdens deze stremmingen kunnen goederentreinen over de brug. Hierover heeft Rijkswaterstaat met ProRail, North Sea Port en spoorvervoerders afspraken gemaakt. Meer informatie over het project en de hinder is te vinden op de projectpagina Renovatie en bediening op afstand draaibruggen Sluiskil en Sas van Gent.

Vervanging installaties en systemen draaibruggen

De draaibruggen bij Sluiskil en Sas van Gent dateren van eind jaren zestig en naderen het einde van hun levensduur. Daardoor neemt de kans op storingen toe. Komende periode vervangen we daarom de elektrotechnische-, de bedienings-, besturings- en bewakingsinstallaties en het complete hydraulische systeem van de bruggen. Na afloop van de ombouw zijn de bruggen op afstand bedienbaar. Om de hinder als gevolg van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden is er een ombouwplan gemaakt waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in 2021 al zijn uitgevoerd.
De draaibrug Sas van Gent krijgt in de periode van 24 mei tot 21 juni 2022 nieuwe systemen en installaties. In die periode is het wegverkeer daar gestremd en geldt er een omleidingsroute. Voor fietsers en voetgangers zal er een pontje varen.