Rijkswaterstaat weegt de Boogbrug Vianen

Rijkswaterstaat startte afgelopen week met de voorbereidende werkzaamheden voor het verwijderen van de Boogbrug bij Vianen. Op 1 april 2021 werd de Boogbrug gewogen. De boogbrug wordt verwijderd, omdat de brug sinds de ingebruikname van de twee nieuwe Lekbruggen in de snelweg A2 bij Vianen (de Jan Blankenbrug) geen functie meer heeft voor het wegverkeer.
Rijkswaterstaat weegt de Boogbrug Vianen| Land Water

De brug bleek bijna 5.000 ton te wegen. Dit is ongeveer hetzelfde gewicht als 27 Boeings 747. Op basis van het gewicht kan de aannemer onder meer bepalen welke hulpconstructie nodig is voor de verwijdering van de brug en welke grootte het ponton moet zijn waarop de brug straks vervoerd wordt. Wanneer Rijkswaterstaat de Boogbrug precies gaat verwijderen, is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt op zijn vroegst in het najaar.

Het wegen van de Boogbrug

Vorige week zijn de vangrails en de leuningen op de brug en de kabelbakken onder de brug doorgesneden om het wegen mogelijk te maken. Ook zijn de voegovergangen verwijderd op het einde van de stalen boogconstructie. Door de ontstane ruimte werden de materialen voor het wegen, waaronder vijzels, meetapparatuur en opvulplaten, naar de pijlers gehesen. In de ochtend van 1 april is de brug met behulp van vijzels die op de pijlers staan tot maximaal 1 cm langzaam omhoog geduwd. Op deze vijzels zat meetapparatuur. Toen de brug loskwam van de bestaande oplegpunten, is de brug gewogen. De brug is op deze manier drie keer omhoog gebracht en gewogen. Het gemiddelde gewicht van de drie wegingen bepaalt het definitieve gewicht.

Voorbereidende werkzaamheden

In juni/juli 2021 starten Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Demonteren Boogbrug Vianen VOF met het verwijderen van de aanbruggen aan de noordzijde bij Nieuwegein. Dit is het gedeelte tussen de Boogbrug en het landhoofd, boven de uiterwaarde. Daarnaast worden in de zomer verschillende onderdelen van de Boogbrug verwijderd zoals de lichtmasten, de vangrails en de asfaltverharding. De hoofdpijlers van de brug aan weerszijden van de Lek blijven na de verwijdering van de brug staan. Daarmee blijven de unieke rivierkazematten behouden die in de pijlers zijn gebouwd en die een onderdeel vormen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De hoofdpijlers worden geschikt gemaakt als winterverblijf voor vleermuizen.