Rijnland verwijdert als eerste medicijnresten uit afvalwater

Medicijnresten in oppervlaktewater is een ernstig probleem. Rijnland heeft de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren door medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater te zuiveren. Op de AWZI Leiden Noord wordt een PACAS-installatie in gebruik genomen waarmee Rijnland het eerste waterschap is dat deze techniek gaat toepassen. PACAS staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge en is kort gezegd een toepassing van poederkool als techniek om op bestaande afvalwaterzuiveringen de verwijdering van microverontreinigingen te verbeteren.
Rijnland verwijdert als eerste medicijnresten uit afvalwater| Land Water

Donderdag 30 september wordt de installatie officieel in gebruik genomen. Rijnland ziet deze innovatie als een stap op weg naar toepassing op meerdere locaties. Tijdens de opening houdt het waterschap een forumdiscussie met andere waterschappen, drinkwaterbedrijven, het minsterie van I en W en zorginstellingen. Ze gaan in op de vraag hoe ze met elkaar zorgen dat de microverontreiniging, waaronder medicijnresten, de komende jaren drastisch wordt aangepakt. En hoe ze bewustwording creëren bij bedrijven en consumenten. De opening is te volgen via deze livestream.

Zuiveren van medicijnresten 

Het zuiveren van afvalwater is een topprioriteit voor Rijnland. Dat kan het waterschap niet alleen. Zeker op het gebied van medicijnresten. Ze bekijken het probleem vanuit de hele geneesmiddelenketen en richten zich daarbij ook op de bron. Rijnland is in gesprek met ziekenhuizen, apothekers, huisartsen en het ministerie. Daarnaast is ook de samenwerking met onze buurlanden van belang omdat via de grote rivieren ook medicijnresten binnenkomen. Het Ministerie van I en W ondersteunt de waterschappen hierbij en ondersteunt ook financieel bij de implementatie van vergaande zuiveringstechnieken op de afvalwaterzuiveringen. Ook aan Rijnland is een financiële bijdrage beschikbaar gesteld om deze PACAS-installatie mogelijk te maken.

Aanpak microverontreinigingen

Thea Fierens, hoogheemraad van Rijnland, ziet een toekomst waarin we niet meer spreken over afvalwater. Deze extra zuiveringstap vormt een stap in die richting, maar ze pleit vooral voor een brede aanpak van deze microverontreinigingen. “Consumenten moeten zich bewust zijn van het feit dat in vele producten die wij gebruiken kleine microplastics zitten en dat onze medicijnresten in het afvalwater komen. Door deze extra zuiveringstechnieken en samen met consumenten en bedrijven deze verontreiniging aan te pakken, kunnen we straks zeggen: ‘afvalwater bestaat niet meer’.”