Roep om meer vaart achter waterveiligheid Roosteren

De gemeenten Maaseik en Echt-Susteren doen een oproep aan provincie en rijk om de verbetering van de waterveiligheid in Roosteren versneld uit te voeren.

Hoogwater 2021 in Roosteren
Maasdag

De extra rivierverruiming plus de eventuele aanleg van een drinkwaterbekken zou in combinatie met de bouw van de nieuwe Maasbrug kunnen worden uitgevoerd. Die bouw gaat uiterlijk in 2025 van start.

Infodag waterveiligheid

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik en wethouder Peter Pustjens van Echt-Susteren spraken zich zaterdag 15 april tijdens de infodag Echter Maaskernen Event uit voor die gecombineerde en brede gebiedsontwikkeling aan het Maasfront in Roosteren in samenwerking met Consortium Grensmaas. De infodag trok zo’n 150 bezoekers. Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Consortium Grensmaas vertelden hun verhaal over de hoogwaterveiligheid langs de Maas.

Het consortium heeft op verzoek van de provincie al plannen ontwikkeld voor de zogenaamde Rug van Roosteren. Die leveren een waterstanddaling van 80 centimeter op met meer waterveiligheid tot in Nattenhoven. De plannen zijn weer actueel na het hoogwater van 2021 dat duidelijk maakte dat de ingrepen van het project Grensmaas op de lange termijn niet voldoende zijn om nieuwe overstromingen te voorkomen. Het bleef in 2021 op diverse plekken slechts op het nippertje droog.

Aanvullende maatregelen

Knelpunt bij de aanvullende maatregelen is dat de rivierverruiming gestalte moet krijgen in het waterwingebied van de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML). Het Consortium heeft met het oog daarop ook een variant uitgewerkt met een nieuw drinkwaterbekken.

Volgens kostenramingen van de overheid is er zo’n 43 miljoen euro nodig om de waterveiligheid bij Roosteren verder te verbeteren. Het Consortium kan dat werk, in combinatie met grindwinning, aanzienlijk goedkoper uitvoeren.