Scheldestromen geeft laptops aan basisonderwijs

In deze tijd van het coronavirus heeft het waterschap Scheldestromen, net als alle overheden en het Nederlandse bedrijfsleven maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te waarborgen. De taakuitvoering van het waterschap is niet in het geding, en de meeste van deze taken zijn landelijk aangemerkt als vitaal. De landelijke maatregelen en richtlijnen van het RIVM worden strikt opgevolgd. Dat betekent dat de medewerkers van het waterschap zoveel mogelijk thuis werken. Als dat niet kan, zoals met taken en projecten in de buitenlucht, wordt contact met personen anders ingericht. Daarnaast wil het waterschap zijn steentje bijdragen om de negatieve maatschappelijke en economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus, te verzachten. Dijkgraaf Toine Poppelaars: ”In deze ongewisse periode moeten onze bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen gegarandeerd blijven. Dat geldt ook voor de voorbereiding en uitvoering van grote projecten. Helaas mogen we nu geen gastlessen voor scholen verzorgen. Gelukkig kunnen we toch iets doen, door het gratis beschikbaar stellen van een aantal laptops voor het Zeeuwse basisonderwijs.”
Scheldestromen geeft laptops aan basisonderwijs| Land Water

Voor projecten die worden uitgevoerd neemt het waterschap alle landelijke maatregelen over en wordt geprobeerd om deze zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat geldt ook voor de voorbereiding van nieuwe projecten. Waterschap Scheldestromen gaat coulant om met eventuele contractdata die aannemers als gevolg van het coronavirus niet kunnen halen en zij dit kunnen onderbouwen. Hierover zal goed onderling overleg plaatsvinden. Voor alle projecten geldt dat de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd en dat ieders veiligheid en gezondheid voorop staat.

Betaling aan bedrijven

Daarnaast probeert het waterschap bedrijven een steuntje in de rug te geven door het eerder betalen van facturen. Bedrijven ontvangen hierdoor hun betaling ruimschoots voor het eind van de betalingstermijn. Hiermee zorgt het waterschap voor wat extra liquiditeit, hetgeen wellicht voor enige verlichting zorgt, bij het wegvallen van vraag uit de markt.

Laptops voor basisscholen

Ook stelt het waterschap afgeschreven laptops gratis beschikbaar aan scholen in het basisonderwijs. Basisschoolkinderen zitten noodgedwongen thuis. Vaak ontvangen zij onderwijs op afstand via internet. Hiervoor is een computer of laptop nodig. Niet alle kinderen hebben deze tot hun beschikking. In plaat van de afgeschreven laptops te verkopen aan een opkoper, kunnen basisscholen deze krijgen. De eerste 25 laptops zijn inmiddels uitgereikt aan de Dr. C. Steenblokschool uit Goes. Zij namen de laptops in ontvangst namens een groep reformatorische scholen, verspreid over Zeeland. Scholen die ook laptops te kort komen, kunnen dat aangeven bij [email protected]. De aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst afgehandeld worden, zo lang de voorraad strekt.

Waterschapsbelastingen

De inning van de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door Sabewa Zeeland. Afgelopen weekend ontvingen de inwoners van de gemeenten Vlissingen, Veere, Middelburg en Schouwen-Duiveland de aanslag van deze belastingen. Eerder werd deze al verzonden naar de overige Zeeuwse gemeenten. Sabewa Zeeland heeft aangegeven coulant om te gaan met de invordering van zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelastingen. Op welke wijze dit exact vorm krijgt is nu nog niet bekend. Meer informatie hierover zal verschijnen op de website van www.sabewazeeland.nl en natuurlijk ook op die van het waterschap.