Sluis Weurt vanaf 31 januari weer volledig in bedrijf

Afgelopen oktober 2020 is tijdens reguliere inspecties een defect gevonden in het aandrijfmechanisme van de Waaldeur van de westkolk van Sluis Weurt. Rijkswaterstaat heeft de Waaldeur vervolgens omhoog gezet voor onderzoek en reparatie. De reparaties aan het mechanisme gaan de komende weken plaatsvinden, zodat vanaf 31 januari 2021 de volledige capaciteit van de westsluis weer beschikbaar is voor de scheepvaart.
Sluis Weurt vanaf 31 januari weer volledig in bedrijf| Land Water

Dankzij gebruik van de middendeur van de westkolk kunnen schepen tot 110 m lengte met een maximale doorvaarhoogte van 16,5 m boven NAP blijven schutten in de westkolk. Dit kan ook tijdens de reparatie aan het aandrijfmechanisme. Tijdens de herstelperiode is het wel nodig om gedurende twee dagen de westkolk volledig te stremmen. Rijkswaterstaat zal de scheepvaart hierover zo spoedig mogelijk informeren. Daarnaast is de oostsluis van Sluis Weurt met de lange kolk beschikbaar, zodat ook lange schepen de sluis kunnen passeren.

Oplossing Sluis Weurt

Rijkswaterstaat heeft de verschillende oplossingen voor reparatie besproken met BLN/Schuttevaer. Er is samen met hen gekeken naar betrouwbaarheid, kosten en een veilige beschikbaarheid van de sluis. Daaruit is een oplossing gekomen, die een grote bedrijfszekerheid geeft en een lange levensduur van het hijsmechanisme van de Waaldeur. In nauw overleg met de aannemer kunnen de herstelwerkzaamheden in acht weken worden gerealiseerd. Hierdoor is sluis Weurt vanaf 31 januari 2021 weer volledig in bedrijf.

Sluis Weurt is de verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en de Waal. Het complex bestaat uit twee schutsluizen: een oostsluis (aangelegd tussen 1923 en 1928) en een westsluis (1975). Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen het sluiscomplex Weurt.