Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting

In 2023 en 2024 krijgen de sluiscomplexen in de vaarweg Maas slimme ledverlichting. Dit is het vervolg op een succesvolle pilot op sluizencomplex Born in 2022.
Sluiscomplexen in de Maas krijgen slimme ledverlichting| Land Water

Naar verwachting levert dit Rijkswaterstaat minimaal een energiebesparing van 191.000 kWh per jaar op. De keuze voor slimme ledverlichting levert, naast de besparing door het gebruik van ledverlichting, een extra energiebesparing van zo’n 13 tot 20 procent op.

Sluizencomplex Born pilotlocatie

In 2022 voerde Rijkswaterstaat een succesvolle pilot uit op sluizencomplex Born met slimme ledverlichting. Daarom besluiten ze om de komende twee jaar alle sluiscomplexen in de Maas te voorzien van deze ledverlichting.
Het doel van de pilot was om te onderzoeken of slimme ledverlichting helpt om het beheergebied verder te verduurzamen, energie te besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. Rijkswaterstaat koos sluizencomplex Born als pilotlocatie, omdat het complex bestaat uit drie sluizen en een diepe kolk van bijna 11 m heeft. De kolk is de ruimte tussen de sluisdeuren.
De ledverlichting is tegelijkertijd op een locatie voor sluizen met een lage én hoge kolk getest. In totaal zijn 185 armaturen (de draagconstructies en lamphouders) vervangen. Ook is een slim verlichtingsplan opgesteld. De werkzaamheden op sluizencomplex Born zijn uitgevoerd door SWARCO Mobility Nederland, voorheen Dynniq Mobility.

Extra energiebesparing met slimme ledverlichting

Ledverlichting heeft een langere levensduur dan normale verlichting, gaat zo’n 20 tot 25 jaar mee en is minder gevoelig voor storingen. Met slimme ledverlichting bespaart Rijkswaterstaat extra energie, omdat ze de lichtintensiteit op afstand kunnen uitlezen en dimmen.
Op dit moment is de verlichting voor alle sluiscomplexen als geheel afgesteld. In de toekomst kunnen ze met inzet van ledverlichting op elk moment de juiste hoeveelheid verlichting per locatie regelen. Bijvoorbeeld door de lichtintensiteit aan te passen als er ‘s nachts geen of weinig scheepvaart het sluizencomplex passeert.

Duurzamer en eenduidiger beheergebied

De inzet van ledverlichting bespaart niet alleen kosten. Ook kan Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud efficiënter uitvoeren. Ledverlichting is minder storingsgevoelig en als er storingen zijn, dan worden deze sneller opgelost. Ze worden automatisch herkend en doorgegeven.
Bovendien bevat het beheergebied, nadat alle armaturen zijn vervangen, slechts drie verschillende soorten armaturen. Dit zorgt voor een eenduidiger beeld én eenvoudiger voorraadbeheer.