Smart Mobility biedt mogelijkheden voor Noord-Holland

Hoe staat het met de ontwikkelingen in de wereld van Smart Mobility? De provincie Noord-Holland presenteert de voorlopige resultaten over 2019 in een voortgangsrapportage.
Smart Mobility biedt mogelijkheden voor Noord-Holland| Land Water
Smart Mobility biedt mogelijkheden voor Noord-Holland| Land Water

In 2017 is het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility vastgesteld om meer grip te krijgen op de (technologische) ontwikkelingen in de mobiliteitswereld. Centraal staan de nieuwe technologieën en innovaties in mobiliteit die een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland. In 2019 liepen 15 studies en 34 pilots en testen, naast overkoepelend onderzoek naar bijvoorbeeld Privacy, Cyber Security en gedrag.
De pilots en proeven zijn vooral uitgevoerd op de provinciale wegen rond Schiphol in de proeftuin Smart Mobility. Hier worden de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk beproefd zoals de communicatie tussen verkeer, infrastructuur, de provinciale verkeerscentrale en slimme verkeerslichten (iVRI’s). De voorlopige resulaten van alle onderzoeken zijn terug te lezen in de voortgangsrapportage Smart Mobility 2019.

Intelligente verkeerslichten

In 2019 is gebleken dat de bijdrage van Smart Mobility aan leefbaarheid veelbelovend is. Zo is het bijvoorbeeld technisch mogelijk om (groepen) fietsers voorrang te geven bij verkeerslichten, waarmee fietsgebruik gestimuleerd kan worden. Voor vrachtverkeer is het mogelijk om onnodige stops bij verkeerslichten te vermijden, zodat grote besparingen plaatsvinden op brandstofgebruik en uitstoot. De provinciale verkeerslichten worden hiervoor van meer intelligentie voorzien, waardoor zij verkeer kunnen herkennen en ermee kunnen communiceren.

Data

Uit een studie naar kansen van het uitwisselen van verkeersdata met de transportsector blijkt dat logistieke bewegingen efficiënter en betrouwbaarder kunnen. Kansrijke pilots met logistieke overslagpunten (logistieke hubs) nabij OV of (fiets)parkeerlocaties worden momenteel nader onderzocht. In dit kader participeert de provincie het komende jaar in het landelijke project Connected Transport Corridor Amsterdam Westkant.
Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om rechtstreeks data uit voertuigen te ontvangen. De provincie Noord-Holland neemt sinds 2019 deel aan een landelijk onderzoek naar de toepasbaarheid hiervan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk dan aan sensoren in voertuigen die signaleren dat er gladheid of een obstakel is op de weg. De provincie kan dan direct actie ondernemen om de veiligheid op de weg te verbeteren. Dit onderzoek loopt nog.

Vervolg

Ook in 2021 blijft de provincie inzetten op onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties in mobiliteit die een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland.