Start groot onderhoud oude Sluis Eefde

Op 20 april 2020 is de nieuwe sluis bij Eefde in gebruik genomen. Nu de scheepvaart gebruikmaakt van de tweede sluis, is er tijd en ruimte om groot onderhoud uit te voeren aan de oude sluis zonder dat de scheepvaart daar ernstige hinder van ondervindt.
Start groot onderhoud oude Sluis Eefde| Land Water

Omdat de sluizen in Eefde de enige toegangspoorten tot het Twentekanaal zijn, was dit eerder niet mogelijk. Met het beschikbaar komen van de nieuwe sluis, wordt ook de benaming van het sluiscomplex aangepast. De oude sluis zal door het leven gaan als de Zuidersluis, de nieuwe sluis wordt vanaf nu Noordersluis genoemd.

Stremming Zuidersluis Eefde

De Zuidersluis heeft dringend onderhoud nodig en wordt daarvoor langdurig gestremd. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente voeren van 28 april 2020 tot in de zomer van 2021 groot onderhoud uit. Vanaf die tijd zijn er twee sluiskolken beschikbaar voor scheepvaart.

Werkzaamheden bij Zuidersluis

Op de verbindingsbruggen tussen de sluistorens (traversen) zit verf met het bestanddeel chroom-6. De traversen en de hefdeuren worden verwijderd en per schip naar Capelle aan den IJssel vervoerd. Daar worden in een speciale geconditioneerde omgeving de traversen en hefdeuren opnieuw geconserveerd.

Andere in het oog springende activiteiten zijn:

  • gedeeltelijk slopen bestaand bediengebouw en bouw nieuw exemplaar
  • vervangen aantal damwandconstructies
  • droogzetten sluiskolk en schoonmaken/herstellen wanden, bodem en drempel bovenhoofd
  • vervangen aanvaarconstructie
  • vervangen van alle kettingen en kabels
  • vervangen van alle technische installaties
  • aanleggen van zonnepark