Start herstel Prinses Margriettunnel op 15 juni

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op donderdag 15 juni 2023 gestart met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Voor het herstel van de tunnel moet de hele fundering van de tunnel worden vernieuwd en versterkt. Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd. Het complete herstel zal naar verwachting een jaar duren.

Start herstel Prinses Margriettunnel op 15 juni| Land Water

Uit onderzoek blijkt dat in meerdere tunneldelen trekpalen zijn bezweken. Zonder herstelmaatregelen kan Rijkswaterstaat de veiligheid van de tunnel voor de langere termijn niet garanderen.
De hele fundering moet daarom worden vernieuwd en versterkt en de tunnelwanden moeten steviger verankerd worden. Dat doet Rijkswaterstaat door ongeveer 1.450 nieuwe trekpalen te plaatsen. Op die manier kunnen ze de stabiliteit en de constructieve veiligheid van de Prinses Margriettunnel weer garanderen.

Uitvoering van het herstel Prinses Margriettunnel

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. De constructie wordt zo gemaakt dat er geen water in de tunnel omhoog kan komen tijdens het aanbrengen. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze manier herstellen van de tunnel duurt langer, maar hiermee wordt het risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing verminderd.
Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden blijft een rijstrook per richting in de tunnel beschikbaar voor het wegverkeer. Het is mogelijk dat een korte afsluiting van de tunnel tijdens een nacht- of weekend nodig is. Het scheepvaarverkeer op het Prinses Margrietkanaal zal geen last hebben van hinder.

Onderzoek naar oorzaak

Het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van meerdere trekpalen én de betekenis daarvan voor andere objecten met een vergelijkbare fundering is nog bezig. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond.