Start van bouw gemaal ‘Lettelbert’

Maandagmiddag 8 juni is de eerste damwand geplaatst voor het nieuwe gemaal ‘Lettelbert’ en de inlaat voor water ‘De Drie Polders’ in het Zuidelijk Westerkwartier. Vanaf de Lettelberterdijk, bij de Klaas Doornbosbrug, zagen omwonenden hoe een graafmachine de acht meter lange stalen damwand in de bodem trilde. Het gebied De Drie Polders wordt, in opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest, ingericht voor natuur en waterberging. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie en dagelijks bestuurder Paul Tameling van het waterschap hieven samen met een aantal omwonenden het glas op de start van de werkzaamheden.
Start van bouw gemaal ‘Lettelbert’| Land Water

De komende weken worden de damwanden een voor een in de grond in getrild. De damwanden maken onderdeel uit van het nieuwe gemaal en inlaatvoorziening langs het Lettelberterdiep. De damwanden zorgen ervoor dat de kade stevig blijft staan als de waterberging ingezet wordt. In dat geval stroomt er binnen 24 uur circa 1,2 miljoen kubieke meter water vanuit het Lettelberterdiep de waterberging in.
Met het plaatsen van de eerste damwand is de bouw van het gemaal en de inlaat gestart. De Drie Polders is een van de drie gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier die geschikt gemaakt wordt voor natuur en waterberging, om droogte en wateroverlast te voorkomen. Eind 2020 zijn het gemaal en de inlaat klaar voor gebruik.

Het Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt de ontwikkeling van natuur gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden en maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat het er ook in de toekomst veilig en prettig wonen, werken en recreëren is. Kijk voor meer informatie op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.