Start wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken

ProRail geeft Deltares en de TU Delft de opdracht om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het gedrag van rijdende treinen op onze spoordijken. Dit onderzoek gaat ons leren wat de gevolgen zijn voor spoordijken van meer en zwaarder treinverkeer en de klimaatverandering en hoe we daar op kunnen inspelen. Er is binnen Europa weinig kennis op dit gebied.
Start wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken| Land Water
Start wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken| Land Water

De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op ons spoor. Sporen liggen grotendeels op onze spoordijken, zogenaamde baanlichamen, de verhoogde ondergrond onder het spoor. Tachtig procent van deze spoordijken is gebouwd voor 1920 met de kennis, eisen, en kunde van toen. Met de komst van zwaardere, snellere en het vaker passeren van treinen worden deze spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten, operationele beperkingen en soms tot incidenten. Een gevolg daarvan kan zijn dat het nodig is om snelheidsbeperkingen voor treinen in te stellen, vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Remon Pot, afdelingshoofd Safe en Resilient Infrastructure bij Deltares: “We zijn trots op dit gezamenlijke onderzoeksprogramma, waarin wij met met grootschalige experimenten, innovatieve rekenmethoden en data science gaan leren hoe we het spoorwegennet klimaatbestendig kunnen maken en tegelijktijdig bijdragen om veilig groei op het spoor mogelijk te maken.”

“Door met meer en zwaardere treinen te rijden, ontstaan er problemen met de ondergrond”, zegt Karel van Gils, directeur Innovatie & Technologische Vernieuwing bij ProRail. “Dit onderzoek is een unieke samenwerking, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De TU Delft brengt theoretische kennis in, Deltares is goed in het vertalen van de modellen naar praktische toepassingen en ProRail kijkt bijvoorbeeld naar beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het is een integrale aanpak.”

Stabiliteit van de spoordijken

Daarnaast krijgt de klimaatverandering van de komende jaren invloed op de stabiliteit van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is om meer kennis te krijgen over de invloed en het effect van deze factoren. Zo kunnen ze beter bepalen waar ze de komende jaren risico’s lopen en waar passende maatregelen nodig zijn om de voorziene mobiliteitsgroei mogelijk te maken met een tegelijkertijd klimaatbestendig spoor.

Van onderzoek naar toepassingen

TU Delft heeft veel kennis in huis over de impact van railassen en ballast op het spoor en de directe ondergrond, waardoor het volledige systeem van spoorbelasting en ondergrond kan worden geanalyseerd. Deltares is gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het gebied van water en grond en zet haar expertise op het gebied van dijkveiligheid en haar experimentele & digitale faciliteiten in. Deltares helpt de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de modellen van de TU Delft te vertalen naar praktische toepassingen. Zo willen ze meer weten over het gedrag van water in de spoordijken, het effect van droge perioden en de manier waarop een rijdende trein de spoordijk belast. Jaarlijks wordt een dag georganiseerd waarin alle geïnteresseerden informatie krijgen over de voortgang en de nieuwste inzichten in het onderzoek. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden.

Unieke samenwerking

Met dit innovatieve onderzoek is sprake van een unieke samenwerking van TU Delft (geotechniek en railtechniek), het bedrijfsleven en kennisinstituut Deltares. Vanuit de TU Delft gaan acht promovendi aan de slag. Deltares levert veel kennis vanuit eerder onderzoek dat is gedaan naar de naar betrouwbaarheid en stabiliteit van de Nederlandse waterkeringen.