‘Stikstofvangende’ BioCurlz in Velsen zijn primeur voor Nederland

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vijftien BioCurlz-modules geplaatst in de zuivering van Velsen. Deze BioCurlz zijn draden van 2 millimeter breed. In totaal is er 75 kilometer draad gespannen in de modules. Dit moet gaan bijdragen aan het realiseren van de strengere stikstofeisen.
‘Stikstofvangende’ BioCurlz in Velsen zijn primeur voor Nederland| Land Water

De slib-op-drager BioCurlz in Velsen zijn een primeur voor Nederland, aldus het hoogheemraadschap. Bij een slib-op-drager zit het actieve slib aangehecht op een vaste drager. Dit Duitse systeem is al op meer dan zeventig afvalwaterzuiveringen toegepast, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Het systeem wordt vooral toegepast om de capaciteit van bestaande zuiveringen te vergroten zonder dat daar extra beluchtingstanks voor gebouwd moeten worden.

Biomassa hecht op Biocurlz

Na een periode van enkele weken neemt de totale hoeveelheid biomassa in het systeem toe. Naar verwachting hecht 30 tot 40 procent van de biomassa op de draden in de modules, de BioCurlz. Door de grotere hoeveelheid slib zal de biologische stikstofverwijdering beter gaan verlopen.

De zuivering in Velsen is een A/B-proces. In dit proces wordt in de eerste hoog belaste biologische trap veel biomassa gevormd. Vervolgens wordt dit vergist tot nuttig biogas. In de tweede biologische trap moet het afvalwater verder worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingseisen.

Aangescherpte eisen stikstofverwijdering

Op de zuivering in Velsen is enkele jaren geleden een Demon-reactor gerealiseerd om de stikstof te verwijderen. Stikstof komt dan uit het slibwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. Deze deelstroombehandeling zorgt voor 85 tot 90 procent verwijdering van stikstof uit het slibwater. Door aangescherpte effluenteisen is de totale  stikstofverwijdering nog onvoldoende. Om deze reden start Rijnland met de BioCurlz. De vijftien modules die nu zijn geplaatst staan in één straat. Op basis van de resultaten wordt op korte termijn besloten of de tweede straat wordt uitgerust met BioCurlz.