Stormvloedkering Ramspol ondergaat inspectiesluiting

Rijkswaterstaat inspecteert van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september 2020 de noordelijke balg van de stormvloedkering Ramspol. Bij de inspectie aan de binnenzijde van de balg wordt gebruik gemaakt van een drone om nauwkeurig de conditie van het balgdoek in kaart te brengen.
Stormvloedkering Ramspol ondergaat inspectiesluiting| Land Water

De inspectie is nodig om schade tijdig te ontdekken en zo nodig te repareren. Daarnaast worden ook alle veiligheidssystemen getest. De inzet van een drone bij inspecties heeft veel voordelen. Het is veel minder arbeidsintensief en de beelden van de drone geven een beter en helderder beeld van de schades en reparaties. Daarnaast zijn de beelden achteraf nauwkeurig te bekijken en te vergelijken met voorgaande inspecties
Tijdens de inspectiesluiting inspecteert Rijkswaterstaat niet alleen het balgdoek, maar worden ook alle veiligheidsprocedures getest. Deze zijn vooraf samen met de betrokken aannemers getraind. In de balg wordt in overdruk gewerkt en hiervoor gelden specifieke veiligheidsmaatregelen.

Hinder scheepvaart

Het Ramsdiep is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september 2020 gestremd voor het scheepvaartverkeer. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de Scheepvaart en over de marifoon) geïnformeerd over de exacte data en tijden. Voor de scheepvaart is een omleidingsroute ingesteld, via het Zwolle -IJsselkanaal en de Spooldersluis. De sluis krijgt een 24-uurs-bediening. De Ramsgeul Noord en Zuid worden niet gestremd. Deze is echter alleen toegankelijk voor de recreatievaart en niet te gebruiken voor de beroepsscheepvaart.