Techbedrijf eLEAF geeft nieuw inzicht in watercrisis

Het in Wageningen gevestigde eLEAF heeft de primeur om de nieuwste dataset voor het globale waterproductiviteitsplatform (WaPOR 3.0) te leveren. Dit platform van de Food and Agriculture Organization (FAO) zal bijdragen aan een verbeterd wereldwijd watergebruik. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is in opdracht van de FAO van de Verenigde Naties. De lancering was op 4 oktober 2023 tijdens het Rome Water Dialogue evenement. Onder de genodigden was Meike van Ginneken, Watergezant en programmadirecteur Klimaatadaptatie en Water Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Actuele bodemvochtkaart van de wereld, berekend door eLEAF uit actuele satelliet- en weerdata en geavanceerde modellen. (Bron: eLEAF / FAO)

Overal ter wereld nemen waterschaarste en voedseltekorten toe. Dit zijn aan elkaar gerelateerde problemen: landbouw is veruit de grootste watergebruiker, en de voedselproductie zal met 50-70 procent moeten stijgen om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Hierdoor bestaat grote behoefte aan betrouwbare en transparante informatie waarmee overheidsinstanties, multinationals, financiële instellingen, coöperaties, hulporganisaties en boeren kunnen sturen op klimaatrisico’s, ontstaan door een tekort of overvloed aan water.

WaPOR-platform

Het open toegankelijke WaPOR-platform van de FAO biedt gebruikers sinds 2017 actuele gegevens (elke 10 dagen) op basis van satellietdata en geavanceerde modellen. De Nederlandse overheid zet in op een 25 procent hogere landbouwproductiviteit door efficiënter watergebruik en beter waterbeheer. Hierom is extra financiering beschikbaar gemaakt voor deze nieuwe versie van WaPOR, die voor het eerst het landoppervlak van de gehele wereld beslaat. Gegevens over waterproductiviteit en andere gerelateerde variabelen hebben een verscheidenheid aan toepassingen in landbouw en waterbeheer en worden wereldwijd gebruikt.

eLEAF

“WaPOR v3.0 zal het verschil kunnen maken in het beheer van water en voedselproductie”, zegt Boudewijn van Silfhout, CEO van eLEAF. “Het biedt gebruikers landkaarten met een resolutie van 300 meter wereldwijd tot aan 20 meter voor bepaalde landbouwgebieden. Zo vergroten we het inzicht in zowel de productie en potentie van lokale landbouwers als de globale ‘water footprint’ en waterrisico's van grote bedrijven. Daarnaast wordt het op grotere schaal beter mogelijk om de gevolgen in te schatten van onverwachte catastrofes als droogte en overstromingen.”