TenneT gunt bouw transformatorstation aan BAM Infra

TenneT, de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft het contract voor de bouw van het transformatorstation voor windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) gegund aan BAM Infra Nederland. De bouw is gestart op 1 maart 2021 en naar verwachting levert BAM het transformatorstation in november 2023 op. 
TenneT gunt bouw transformatorstation aan BAM Infra| Land Water

We kunnen niet meer zonder elektriciteit. De vraag naar elektriciteit neemt verder toe door de groei van onder andere elektrisch vervoer, gebruik van warmtepompen en door elektrificatie van de industrie. Van de Nederlandse energievoorziening moet in 2023 16 procent komen uit duurzame energiebronnen. Dat is afgesproken in het Energieakkoord. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken. Op land én op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van.

De elektriciteit die van de windparken op zee aan land komt, wordt in een transformatorstation naar de juiste spanning gebracht om op het landelijk hoogspanningsnet te kunnen zetten. Daarom wordt er een transformatorstation gebouwd in Beverwijk voor het windpark Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). Eind 2023 moet het windpark Hollandse Kust (noord) de eerste elektriciteit leveren. De windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) hebben beide een vermogen van 700 Megawatt. Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als 14 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.

TenneT is verantwoordelijk voor het net op zee in zowel Duitsland als Nederland en ontwikkelt als bijdrage aan het Nederlandse Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore-aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting. Het tenderproces voor kabels en platforms voor het project Hollandse Kust (noord) startte aan het einde van 2018. Van 2024 tot en met 2030 zal, volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee, naar verwachting nog eens 7.000 MW aan offshore windvermogen worden gebouwd en door TenneT worden aangesloten op het net. Samen met TenneT heeft BAM Infra Nederland in 2019/2020 het transformatorstation Hollandse Kust (zuid) op de Maasvlakte gebouwd. Die opgedane ervaring en kennis zet BAM in  bij het ontwerp en de bouw van het nieuwe transformatorstation.

Meer informatie over dit project: https://www.netopzee.eu/hollandsekustnoord/