Tijdcapsule verbindt verleden en toekomst Kolksluis

Spaarndammers en andere betrokkenen bij het project 'Vervangen kademuren Kolksluis’ verzamelden zich dinsdagmorgen 28 juni in het Boezemgemaal Spaarndam. Samen vulden ze een tijdcapsule met een schat aan verhalen en voorwerpen van het Spaarndam van vroeger en nu. De tijdcapsule werd vervolgens bevestigd aan de nieuwe fundering van de Kolksluis die eind juli klaar is. Voor de tijdcapsule hebben Spaarndammers en het hoogheemraadschap van Rijnland letterlijk geschiedenis geschreven voor toekomstige generaties waterbouwers en omwonenden.
Tijdcapsule verbindt verleden en toekomst Kolksluis| Land Water

De levensduur van kademuren is ongeveer 100 jaar. De oude muren dateerden uit 1928. Daarom vervangt aannemer Beens Groep in opdracht van Rijnland de kademuren van de Kolksluis. Archeologisch onderzoek tijdens de huidige werkzaamheden leverde een paar interessante vondsten op. Ze gaven met name inzicht in de aanleg van oude funderingen en rioleringen. Bij het vervangen van de kademuren van de Kolksluis wordt een tijdcapsule, gevuld met ervaringen uit het leven in de 21ste eeuw, begraven.

Hoogheemraad Bas Knapp: “Het was natuurlijk prachtig geweest als er in de oude kademuren ook zo’n capsule had gezeten. Dan hadden we de verhalen van Spaarndammers anno 1928 kunnen ontdekken. Zo is het idee om een tijdscapsule te plaatsen ontstaan. Daarom hebben we vorig jaar Spaarndammers van jong tot oud opgeroepen, nu alvast geschiedenis te schrijven. Het leverde een mooie verzameling verhalen, tekeningen en foto’s op, met dank aan onder andere de Historische Werkgroep Spaarndam, Stichting Kolksluis en leerlingen van de basisscholen.”

Geschiedenis is waardevol

Directievoerder Gert Hartog van Rijnland begeleidde namens Rijnland het bevestigen en begraven van de capsule. “Als de kademuren over zo’n honderd jaar weer aan een flinke opknapbeurt toe zijn, vindt men een schat aan historie. Helaas zijn de oudste bewoners langs de Kolksluis, Tante Truus evenals Andries en Roelie de Vries, het afgelopen jaar overleden. Het verhaal van familie De Vries hebben we gelukkig nog kunnen schrijven en gaat mee in de tijdcapsule. We voegen ook een bout en moer van de oude sluisdeuren toe die we gelijktijdig vervangen hebben. En natuurlijk de ontwerptekening.”

Spaarndam en de Kolksluis

Spaarndam is de bakermat van het hoogheemraadschap van Rijnland. Met de tijdcapsule strekt Rijnland alvast haar hand uit naar de toekomstige generatie waterbouwers die de Kolksluis veilig moeten houden. Maar – minstens zo belangrijk – bevestigt Rijnland de unieke waarde van de Kolksluis, de oudste schutsluis van Europa in een beschermd dorpsgezicht. Een bijzondere plek om te wonen, te werken en te recreëren. Pleziervaart kan vanaf eind juli de Kolksluis weer gebruiken om vanaf het IJ naar het Spaarne en vice versa door te steken. Schuttijden zijn te vinden op de website van de Stichting Kolksluis Spaarndam.