Tijdelijke beweegbare brug in Wormer in gebruik

Wormerveer en Wormerland zijn het komende anderhalf jaar verbonden door de tijdelijke beweegbare brug van Janson Bridging. Deze is de afgelopen week in gebruik genomen. De brug over de Zaan vervangt in deze periode de Zaanbrug die wordt vernieuwd.
Tijdelijke beweegbare brug in Wormer in gebruik | Land Water
Tijdelijke beweegbare brug in Wormer in gebruik | Land Water
De beweegbare brug geopend voor het scheepvaartverkeer. Op de achtergrond de te vernieuwen Zaanbrug.

Het project van de tijdelijke brug is in opdracht van de provincie Noord-Holland gerealiseerd door een team van experts van verschillende bedrijven. Het auto-, fiets-, voetgangers- én scheepsverkeer kan de komende maanden dus letterlijk ongestoord doorgang vinden in dit gedeelte van de Zaanstreek. De tijdelijke brug is tevens geheel CE-gekeurd.

Tijdelijke beweegbare brug van Janson Bridging

Het gehele project ‘vernieuwing Zaanbrug’ wordt in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door de aannemerscombinatie Reimert Bouw en Infrastructuur – Gebr. Beentjes GWW. Janson Bridging werd benaderd voor het realiseren van de tijdelijke verbinding met haar innovatieve beweegbare brug (model JMB). Aan het project hebben vele specialistische bedrijven gewerkt met disciplines vanuit de staalbouw, werktuigbouw, lagertechniek, hydrauliek, elektronische besturing, software en naar eigen zeggen gezond boerenverstand. De onderbouw waar de brug op rust werd gebouwd door de aannemerscombinatie.

 

Sluitstuk van 92 ton 

Na het aanbrengen van deze onderbouw en de aanbruggen is als sluitstuk het beweegbare gedeelte met een gewicht van zo’n 92 ton geplaatst. Het gedeelte is ongebalanceerd: de brug wordt niet met behulp van een contragewicht opengetrokken, maar door twee krachtige cilinders. Dit krachtenspel maakt ook de constructie van het geheel extra gecompliceerd. De brug heeft één rijstrook per rijrichting en daarnaast een vrijliggend fiets- en voetpad. De besturings- en bedieningssoftware verzorgt de aandrijving van het bewegingswerk alsmede de samenwerking met de overige technische systemen op en rond de brug zoals slagbomen en seinen. 

Lees ook: Langste ophangbrug ter wereld geopend

De brug van Janson is modulair ontworpen. Daardoor is hij breder en langer te maken, zodat hij ook op andere plekken dienst kan doen als tijdelijke beweegbare brug. Zo realiseerde Janson deze brug eerder al in Westknollendam. Dat was toen de eerste tijdelijke beweegbare brug voor zwaar verkeer in Nederland. 

Vernieuwing Zaanbrug 

In augustus wordt gestart met de sloop van de bestaande Zaanbrug. Omwonenden hebben meegedacht over de uitstraling van de nieuwe Zaanbrug. Het resultaat hiervan is dat er straks een traditionele ophaalbrug wordt gerealiseerd die past in de historische omgeving langs de Zaan, maar toch ook een kind is van deze tijd. Begin 2024 moet de nieuwe brug gereed zijn.