Toekomst van De Groote Lucht

Delfland maakt elke dag het afvalwater schoon van 1,2 miljoen huishoudens en zo’n 35.000 bedrijven. Het zuiveren van dat water is een van de belangrijkste taken van Hoogheemraadschap van Delfland. Zij draagt daarmee bij aan de volksgezondheid en de waterkwaliteit.
Toekomst van De Groote Lucht| Land Water

Delfland kijkt deze bestuursperiode naar de toekomst van haar vier afvalwaterzuiveringen. Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat en tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld en aan de ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van de onderzoeken worden toekomstplannen opgesteld: per zuivering én in onderlinge samenhang.

De Groote Lucht

Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht is het eerste onderzoek recent afgerond. Dat laat zien dat voor De Groote Lucht moet worden onderzocht of Delfland de huidige zuivering grootschalig gaat renoveren of dat ze een nieuwe zuivering gaat bouwen.
Delfland gaat voor De Groote Lucht een masterplan opstellen. Daarin wordt opgenomen wat zij gaat doen om de zuivering voor de korte termijn op orde te houden en wat de beste keus is voor de lange termijn. Zo zorgt Delfland ervoor dat zij het afvalwater nu en in de toekomst veilig blijft zuiveren én staat er over vijf à zeven jaar een zuivering die weer zo’n dertig tot veertig jaar mee kan.