Tool berekent minimale wanddikte persleidingen

Sweco heeft in opdracht van Stichting RIONED een tool ontwikkeld die de minimale wanddikte van persleidingen berekent. Hiermee kan snel en eenvoudig in kaart worden gebracht of de bij een inspectie gemeten wanddikte voldoet aan de eisen in NEN 3650. Het bijbehorende rapport ligt ter visie, belangstellenden kunnen tot uiterlijk 2 december 2020 reageren.
Tool berekent minimale wanddikte persleidingen| Land Water

De tool laat voor veelvoorkomende materialen en diameters per type buis grafieken zien voor twee belastingsituaties: druk van binnenuit of belasting van buiten de buis. In elke grafiek is op de verticale as de wanddikte waarbij de buis nog net sterk genoeg is te lezen. Het rapport dat nu ter visie ligt, geeft de uitgangspunten en de resultaten in vele grafieken weer. Zodra het rapport officieel is vastgesteld, wordt een app gemaakt op riool.net waarmee snel de juiste grafiek gemaakt kan worden.

Lees hier het rapport Minimale benodigde wanddikte van persleidingen.

Reacties op het rapport kunnen tot uiterlijk 2 december 2020 worden verzonden naar RIONED.

De tool is tot stand gekomen onder begeleiding van de RIONEDwerkgroep Persleidingen en met financiële ondersteuning van STOWA en het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek (FCK-ct).