TU Delft en Argaleo winnen EU-project voor oplossing mobiliteitsdata

Actueel 08-12-2022
TU Delft en Argaleo winnen EU-project voor oplossing mobiliteitsdata

Een internationaal consortium van twintig organisaties heeft een nieuw Horizon Europe-project, genaamd EMERALDS, gewonnen. In het project wordt een toolset voor mobiliteitsdata ontwikkeld waarmee het verwerken en analyseren van grote datastromen een stuk eenvoudiger wordt. Naast de TU Delft en Argaleo, zijn de Nederlandse partijen Mobility Innovation Centre Delft en Arane onderdeel van het consortium en zijn de gemeentes Den Haag en Utrecht pilotstad voor het project. Het totale projectbudget is vijf miljoen, waarvan er zeven ton beschikbaar is voor de Nederlandse partijen.
TU Delft en Argaleo winnen EU-project voor oplossing mobiliteitsdata

In de stad komen elke dag weer vele terabytes aan mobiliteitsdata beschikbaar over auto, ov, fiets, luchtkwaliteit enzovoort. Dat is mooi, maar die data is pas bruikbaar als ze op de juiste wijze verwerkt en geanalyseerd kan worden. Het doel van het nieuwe Europese project EMERALDS is om een toolset te creëren, Mobility Analytics as a Service (MAaaS), waarmee het werken met data een stuk eenvoudiger wordt.
De toolset zal wegbeheerders en andere belanghebbende partijen in staat stellen om gegevens van grote omvang, hoge snelheid en grote variatie te verzamelen en te beheren. Daarnaast ondersteunt de toolset om deze data online en offline te kunnen analyseren, te gebruiken voor voorspellingen en de resultaten te visualiseren in een digital twin. Bij al deze diensten zal de strenge Europese wetgeving in acht worden genomen, op alle niveaus van de architectuur.
Het project start in januari 2023. Hierin zullen de afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek, Geowetenschappen en MICD van TU Delft nauw samenwerken met de digital twin leverancier Argaleo en de verkeerskundige adviseurs van Arane om de toolset te ontwikkelen. De toolset wordt beproefd in de pilotsteden Utrecht en Den Haag.