Uitgraven sluiskolk nieuwe zeesluis IJmuiden gestart

Op 29 juni is het uitgraven van de sluiskolk van de nieuwe zeesluis in IJmuiden gestart. De sluiskolk, het gedeelte van de sluis waar straks de schepen varen, ligt nu nog vol met zand. De komende maanden wordt hier 600.000 m3 zand verwijderd om te komen tot een diepte van 18 m.
Uitgraven sluiskolk nieuwe zeesluis IJmuiden gestart | Land Water

De grote hoeveelheid zand, ruim 7 miljoen kruiwagens vol, wordt naar een locatie op de Noordzee gebracht. Het baggeren van het zand vindt binnen de wanden van de kolk plaats met een zogenaamde snijkopzuiger (Biesbosch). Deze baggert het zand op waarna een mengsel van het zand met water via een lange, deels drijvende persleiding naar een sproeiponton wordt getransporteerd. Dit ponton, wat in het toeleidingskanaal voor de Noordersluis ligt, heeft de functie om het zand nauwkeurig in een speciaal voor dit doel verdiept deel van de vaarweg te storten.

Geen hinder Noordersluis IJmuiden

Vervolgens zuigt een sleephopperzuiger (Shoalway) het zand vanuit de verdieping op en brengt dit naar een speciaal aangewezen verspreidingslocatie circa 13 km uit de kust. Tijdens de werkzaamheden kunnen in- en uitgaande schepen ongehinderd de Noordersluis gebruiken. De baggerwerkzaamheden gaan 24/7 door en duren naar verwachting tot medio september 2020. De omgeving zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.