Unieke vondst houten waterleidingen

Bij de vernieuwing van een toevoerleiding  in Ieper stootten de medewerkers van De Watergroep op een unieke vondst: houten waterleidingen. Nader onderzoek leert dat de houten balken die ze onder de grond aantroffen, niets minder zijn dan zogenaamde moerbuizen zijn die tijdens de middeleeuwen dienden als waterleiding.
Unieke vondst houten waterleidingen| Land Water

Op het einde van de dertiende eeuw beschikten drie steden in West Vlaanderen over een ondergronds systeem van waterleidingen: Brugge, Damme en Ieper. Vaak betrof het een netwerk van meerdere waterleidingen die werden gebruikt om water op te vangen in reservoirs buiten de stad, om het vervolgens te verdelen naar verschillende stadswijken.

Uit diverse schriftelijke bronnen, vooral over Brugge, blijkt hoe in de dertiende eeuw een complex systeem van waterreservoirs, buizen en een waterrad werd gebruikt om de stad te bevoorraden van vers water. Daarbij werd deels gebruik gemaakt van loden pijpen, maar ook van zogenaamde houten moerbuizen.

De toevallige vondst van moerbuizen aan de Dikkebusseweg in het zuidwesten van Ieper is vrij uniek, omdat zowel de tand des tijds als de Grote Oorlog een belangrijke impact hebben gehad op wat vandaag van deze waterleidingen nog in en rond Ieper nog terug is te vinden. Deze unieke vondst is in de toekomst te bewonderen in het bezoekerscentrum De Blankaart in Diksmuide.