Utrecht maakt van polders energielandschap

Het college van B&W van Utrecht wil in de polders Rijnenburg en Reijerscop voor minimaal twintig jaar plaats bieden aan een energielandschap met maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden.
Utrecht maakt van polders energielandschap| Land Water

Dit staat in het definitieve voorstel dat het college op 16 januari 2020 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hier in 2020 een besluit over. Het voorstel van het college bestaat uit een visie en een uitnodigingskader. Het voorstel is gebaseerd op een eerdere startnotitie. De visie op het energielandschap is een combinatie van de meest waardevolle en kansrijke onderdelen uit de zes scenario’s voor het energielandschap.

Conceptvoorstel

In april 2019 presenteerde het college een conceptvoorstel met daarin ruimte voor elf windmolens en 230 hectare zonnevelden. Het college is sindsdien in twee stappen tot een definitief voorstel gekomen. Buurgemeenten, bewoners, omwonenden, grondeigenaren en initiatiefnemers konden reageren op het conceptvoorstel. De reacties staan in het reactiedocument en daarin staat ook wat de gemeente met de reacties heeft gedaan. Daarnaast zijn er de afgelopen periode verschillende aanvullende onderzoeken gedaan. Op basis van de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken en de reacties, zijn ten opzichte van het conceptvoorstel een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het zoekgebied voor windmolens is verkleind. Windmolens zijn alleen nog mogelijk in het noorden en niet meer in het midden van het gebied.
  • Bij knooppunt Oudenrijn is een stukje zoekgebied toegevoegd met ruimte voor 1 windmolen.
  • In plaats van elf windmolens, kunnen er maximaal acht windmolens komen.
  • Er wordt voor minimaal twintig jaar ruimte geboden voor het energielandschap, in plaats van vijftien jaar.