Verduurzaming vereist industrialisatie en digitalisering

Het Klimaatakkoord bevestigt nog eens de urgentie: de Nederlandse bouw- en infrasector staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Concreet betekent dit: circulair bouwen, de energietransitie realiseren en onze leefomgeving klimaatbestendig maken. Dit vraagt om industrialisatie en digitalisering van de bouw- en infrasector. Hiermee worden ontwerp-, bouw- en beheerprocessen sneller, foutloos en goedkoper, worden gebouwen slimmer en genereren en delen data.
Verduurzaming vereist industrialisatie en digitalisering| Land Water

Het High Tech Software Cluster wil met een aantal themabijeenkomsten een brug slaan tussen de bedrijven uit de bouw & infra met een software uitdaging en bedrijven met de softwareoplossing. Om de kansen en mogelijkheden in de bouw & infrasector zichtbaar te maken, houdt het High Tech Software Cluster in de maand februari drie interactieve kennisworkshops. Tijdens de workshops komen verschillende praktijkcases aan bod en delen experts hun kennis en ervaringen. De workshops zijn bedoeld om kennis te delen, vragen weg te nemen en vooral om een brug te slaan tussen bouw & infra en software. Want de kansen in de sector zijn enorm, maar de weg ernaartoe is soms complex.

Interactieve workshops

De interactieve workshops vinden plaats in het Software Competence Center op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

6 februari 13.30 -17.00 uur:

Duurzaam en circulair bouwen via bouw-industrialisatie; de voordelen van datagedreven industrie (sprekers o.a. prof. Theo Salet (TU Eindhoven), Ralph Mamadeus (Change=), Maarten Janssen (Econstructie).

13 februari 09.00 – 10.00 uur:

Vragenuur ‘Bouw en infra’ n.a.v. thema ‘Duurzaam en circulair bouwen via bouw-industrialisatie’.

20 februari 2020 14.00 – 17.00 uur:

De rol van software in verduurzaming en herbestemming van vastgoed. Cases door Rijksvastgoedbedrijf en Monumentenwacht staan in deze bijeenkomst centraal.

De workshops zijn kosteloos. Deelname vraagt alleen een aanmelding via de website.