Verlenging onttrekkingsverbod zuidelijk Dommelgebied

In de beken de Beerze en de Reusel stroomt nog altijd onvoldoende water. In het zuidelijk deel van het Dommelgebied – toch al gevoelig voor droogte – is verdere verlaging van de waterstanden onwenselijk. Waterschap De Dommel verlengt daarom voor het vierde jaar op rij het halfjaarverbod, dat normaal op 1 oktober afloopt. Er mag nog geen water opgepompt worden uit beken en sloten in de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en in Park Meerland in Eindhoven. Hetzelfde geldt voor de beken en sloten in het stroomgebied van de Boven-Dommel, waar nog steeds een onttrekkingsverbod geldt.
Verlenging onttrekkingsverbod zuidelijk Dommelgebied | Land Water

Beeld: Waterschap De Dommel

Juli, augustus en september zullen door de meeste mensen niet herinnerd worden als een prachtige zomer. De feiten laten zien dat juli in het Dommelgebied flink natter was dan gemiddeld, lokaal zelfs met wateroverlast tot gevolg. Normale, gemiddelde temperaturen in juli en augustus, geen tropische dagen zoals we bijna gewend raakten afgelopen jaren. Waar augustus een stuk minder zonnig en aan de droge kant was, voelde september als een echte zomermaand: Zonniger, warmer én flink droger dan normaal. Niet zo zichtbaar, maar de verdamping gaat dan ook harder. Waar eind juli het neerslagtekort – na alle regen – in het gebied klein was, groeide het tekort tot 1 oktober weer flink. Op dit moment staan ook de grondwaterstanden bij de helft van de meetpunten op lager dan gemiddeld.

In de zomer van 2021 kon het watersysteem een klein beetje op adem komen, na drie droge jaren. Maar daarmee is de structurele droogteproblematiek niet opgelost. Waterschap De Dommel blijft zich hard maken voor de watertransitie.

Ook na 1 oktober niet oppompen 

De lage afvoeren en waterstanden in het Beerze en Reusel-gebied zijn de aanleiding voor het verlengen van het halfjaarverbod. Omdat het de bovenlopen van de beken betreft waar weinig bovenliggend gebied op afwatert en waar veel water de bodem in zakt, stroomt er nog altijd weinig water in de beken. Een verdere verlaging van de waterstanden is onwenselijk.

Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is wel toegestaan. Het verbod blijft van kracht tot er weer voldoende afvoer is. Datzelfde geldt voor het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in het stroomgebied van de Boven-Dommel.

Jaarlijks terugkerende maatregel Dommelgebied

Tussen 1 april en 1 oktober – het droogteseizoen – mag in gebieden met een halfjaarverbod geen water opgepompt worden uit beken en sloten, bijvoorbeeld om akkers te beregenen of tuinen te sproeien. Deze jaarlijks terugkerende maatregel geldt voor de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en voor Park Meerland in Eindhoven. Het standaard halfjaarverbod moet voorkomen dat in deze gebieden, die extra gevoelig zijn voor droogte, een watertekort ontstaat.

Bekijk hier de kaart van het Dommelgebied met de actuele situatie.