Vernieuwde website rioolenraad.nl

Vandaag lanceert Stichting Rioned de vernieuwde website Rioolenraad.nl. Aanleiding zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Want wat is de rol van de gemeenteraad bij de gemeentelijke watertaken? Stichting Rioned wil beginnende raadsleden graag helpen bij deze vaak een lastige vraag. 
Vernieuwde website rioolenraad.nl| Land Water

Die vraag over de rol en benodigde kennis staan centraal bij de website Rioolenraad.nl van Stichting Rioned. Naast de vormgeving is ook de inhoud vernieuwd zoals meer aandacht voor droogte en de steeds grotere drukte onder en boven de grond. 

De invulling van de gemeentelijke watertaken vraagt om keuzes door de gemeenteraad. En ook als een gemeenteraad die niet maakt, doet ze dat door de keuzes aan anderen over te laten. Want hoeveel wateroverlast accepteert de gemeente? Hoe ver gaat de gemeente in de aanpak van droogte en hitte? Welke functies heeft het oppervlaktewater in de gemeente? En heeft de raad een voorkeur voor bepaalde maatregelen, ook als die meer geld kosten? Welke opgaven legt zij bij particulieren neer? 

Rioolenraad.nl biedt gemeenteraadsleden inzicht in de keuzes die zij kunnen maken bij de gemeentelijke watertaken. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van 4 doelen: ‘Gezonde mensen en gezond water’, ‘Beperken gevolgen wateroverlast’, ‘Droogte en hitte’, ‘Schaarse ruimte optimaal benutten’ en ‘Een heldere taakverdeling tussen gemeente en burger’. Ook laat de site zien wat daarvoor nodig is: ‘Doordacht beleid’, ‘Vakmensen’, ‘De juiste informatie’ en ‘Geld’.