Verplicht regenwater opvangen en verwerken bij nieuwbouw

Het regent steeds vaker harder. Daardoor kunnen straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen. Om schade te voorkomen, werkt de gemeente Amsterdam samen met haar netwerk hard aan een rainproof Amsterdam. De gemeente en Waternet zorgen ervoor dat het hemelwater in de openbare ruimte snel weg kan stromen. Werkzaamheden in de openbare ruimte worden meteen regenbestendig ingericht. Maar dat is niet genoeg. Een groot gedeelte van de stad bestaat uit privaat terrein. Ook daar kan regenwater tijdelijk worden opgevangen. In de Hemelwaterverordening wordt verplicht dat bij nieuwbouw het regenwater op eigen perceel wordt opgevangen en verwerkt. Het voorstel is dat nieuwe bouwwerken, ook vergunningsvrije, de eerste 60 mm zelf opvangen en daarna geleidelijk afvoeren.
Verplicht regenwater opvangen en verwerken bij nieuwbouw| Land Water

Wat is jouw mening over de hemelwaterverordening? Tot en met dinsdag 31 maart 2020 kun je jouw reactie achterlaten op het voorstel voor de Hemelwaterverordening. Bekijk het volledige voorstel op www.amsterdam.nl/inspraak en www.amsterdam.nl/bekendmakingen en stuur je reactie tevens naar [email protected].