Vijf grote uitdagingen uit het IPCC-rapport

Het IPCC presenteerde deze week het tweede deel van drie klimaatrapporten. Dat het wereldklimaat verandert was al bekend: de temperatuur neemt volgens het eerste rapport toe met minimaal 1,5 graden en maximaal 5,7 graden. In het tweede rapport wordt onder andere het domino-effect van klimaatverandering beschreven: hittegolven kunnen ogenschijnlijk tegenovergestelde uitersten zoals overstromingen veroorzaken. Het rapport behandelt verder hoe de mensheid zich kan aanpassen aan klimaatverandering. Deze conclusies zijn met name relevant voor stedelijke gebieden, omdat dit hotspots zijn waar de gevolgen van klimaatverandering samenkomen. Met andere woorden: steden zullen zich moeten gaan weren tegen droogte en overstromingen. 
Vijf grote uitdagingen uit het IPCC-rapport| Land Water

Hieronder worden vijf grote uitdagingen en bijbehorende oplossingen genoemd:

 1. Overstromingen
  Volgens realistische scenario’s kan de schade die ontstaat door rivieroverstromingen verdubbelen. De schade door overstromingen aan zee kan zelfs tien keer zo groot worden. Op grote, infrastructurele schaal zijn daarom betere waterkeringen en meer ruimte voor rivieren en meren nodig. Op kleinere schaal zijn slimme regenopvangsystemen onontbeerlijk: deze kunnen hemelwater voorspellen en opvangen, waardoor overstromingen voorkomen worden.
 2. Droogte
  Watertekorten nemen toe. Niet alleen rondom de evenaar, maar ook in Europa. Water moet daarom  efficiënter worden gebruikt, effectiever worden opgeslagen en beter worden hergebruikt.
 3. Slechte waterkwaliteit
  Door toenemende overstromingen in steden loopt ons waterkwaliteit gevaar. Overstroomde straten kunnen zwerfvuil, olie, zware metalen en andere verontreinigende stoffen met zich meenemen waardoor grondwater en open water wordt verontreinigd. Door het verontreinigde water op te vangen met slimme opvangsystemen en te filteren kan er lokaal schoon water worden opgeslagen en verdeeld over een stad.
 4. Laag grondwaterpeil
  Aanhoudende droogte leidt tot een verzakking van het grondwater. Dat heeft, naast gevolgen voor het beschikbare drinkwater voor mens en natuur, allerlei secundaire consequenties. Denk bijvoorbeeld aan het verzakken van huizen en gebouwen. Door met slimme infiltratiesystemen water lokaal op te vangen kunnen we het grondwaterpeil in tact houden.
 5. Hittestress
  Volgens deskundigen is extreme hitte het dodelijkste gevolg van klimaatverandering en in steden zal hittestress toenemen met een factor twee tot drie. Meer groen in steden is bewezen effectief tegen deze opwarming. Zelfs in Nederland zijn urbane gebieden soms enkele graden koeler op plekken waar bomen staan.

Wavin ontwikkelt talloze oplossingen voor het klimaatprobleem in steden. Het Nederlandse bedrijf zet zich in voor veilige en efficiënte watervoorziening, betere sanitaire voorzieningen en hygiëne en klimaatbestendigheid. Ook voor alle vijf hierboven genoemde uitdagingen heeft Wavin oplossingen op maat. Van slimme wateropvangsystemen tot een uitvinding die bomen ook in drukke steden de ruimte geeft om te groeien.