Vijfjarig onderhoudscontract voor De Jong Zuurmond

Rijkswaterstaat heeft een nieuw contract afgesloten voor het vaste onderhoud van de wegen, (beweegbare) bruggen en veerhavens in de regio West-Nederland Noord. De opdracht is definitief gegund aan De Jong Zuurmond uit Beesd. Het onderhoudscontract gaat in per januari 2022 en heeft een looptijd van vijf jaar, plus een mogelijkheid tot verlenging van drie jaar.
Vijfjarig onderhoudscontract voor De Jong Zuurmond| Land Water

Het nieuwe onderhoudscontract kent een aantal verbeteringen vergeleken met het vorige. Zo heeft het contract een langere looptijd en biedt daarmee meer zekerheid voor de opdrachtnemer. Ook is er nog meer aandacht voor duurzaamheid. Met dit contract wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verlagen van de CO2-uitstoot en het doel van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken.

Aanbesteding onderhoudscontract

Bij de aanbesteding werden opdrachtnemers uitgedaagd om verbeter- en investeringsvoorstellen te doen op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. Zo gaat De Jong Zuurmond in de komende periode de verlichting langs de wegen ombouwen naar duurzamere ledverlichting en maakt het bedrijf gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) als brandstof voor het materieel.

Op weg naar een vitale infrasector

Het nieuwe contract sluit aan bij het transitietraject ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. Vanuit de transitie is er veel aandacht voor het doorvoeren van direct merkbare verbeteringen in projecten en aanbestedingen, zoals dit prestatiecontract. Rijkswaterstaat en markt trekken hier lering uit voor structurele verbeteringen op de lange termijn. Zo werken partijen samen toe naar een optimale samenwerking in de hele keten van het onderhoud aan (vaar)wegen en aan een continue verbetering van de kwaliteit en efficiëntie in projecten.

Binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord vallen onder andere de auto(snel)wegen A1, A2, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A22, A44, A200, N9, N99 met bijbehorende (beweegbare) bruggen. Ook de veerhavens van Den Helder en Texel vallen onder dit contract, andere veerhavens aan de Wadden niet.

Bron: Rijkswaterstaat