Waterhandjes: waterprojecten in goede handen

For Elements en Waterprof lanceren een nieuw initiatief in de watersector. Met 'Waterhandjes' willen For Elements en Waterprof studenten met een achtergrond in water zo snel mogelijk kennis laten maken met de werkpraktijk bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Waterhandjes: waterprojecten in goede handen| Land Water

Waterhandjes zijn gemotiveerde studenten die opdrachten uitvoeren in het werkveld van water en de duurzame leefomgeving. Zij houden zich bezig met de technische-, ontwerp- en de governance kant van het vakgebied en voeren werkzaamheden uit als project support, communicatie, onderzoek en databeheer. Denk hierbij aan het inventariseren van stakeholdergroepen, het maken van GIS-kaarten, storymaps, afnemen van interviews, databeheer en meer. Waterhandjes zijn extra handjes in waterprojecten en de werknemers van de toekomst.

Voor zowel student, opdrachtgever als onderwijsinstellingen bieden de Waterhandjes meerwaarde. Studenten krijgen de kans om versneld, betaalde werkervaring op te doen, te leren en te bouwen aan hun netwerk in de sector. Opdrachtgevers krijgen studenten die met een frisse blik het werk uitvoeren, besparen geld bij hun projecten en houden zicht op de toekomstige lichting jong professionals. Onderwijsinstellingen krijgen de actieve ervaringen en actuele casuïstiek aangereikt via de studenten, kunnen hun lespakketten afstemmen op de werkpraktijk en worden zichtbaarder bij opdrachtgevers.

Dit initiatief geeft invulling aan leren, werken en innoveren in de watersector, waarbij de verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven wordt versterkt. Het sluit daarbij aan op de human capital agenda van de Topsector Water.

Meer informatie op www.waterhandjes.nl.