Waterschap Hunze en Aa's start met pilot antigraafmaatregel

Om de dijk langs de Hunze te beschermen tegen jaarlijks terugkerende graafschade door bevers, start waterschap Hunze en Aa’s hier volgende week met een pilot. Over een lengte van 400 meter brengt het waterschap op een innovatieve manier gaas als antigraafmaatregel aan. Het dagelijks bestuur stelt hiervoor 120.000 euro beschikbaar.
Waterschap Hunze en Aa's start met pilot antigraafmaatregel | Land Water

In de Hunze, ten zuiden van Spijkerboor, leven al jaren bevers. Door bevers gegraven gangenstelsels zorgen voor instabiele dijken. De afgelopen vijf jaar spoorde het waterschap gegraven gangenstelsels op en herstelde deze.
Langs een gedeelte van de Hunze wordt een proefvak met de antigraafmaatregel aangelegd. Het gaat om een innovatieve manier om gaas in de grond te trillen. Deze methode wordt succesvol in Duitsland toegepast.

Hunze is groene zone in Beverbeheerplan

De Hunze is aangewezen als een groene zone in het Beverbeheerplan. Dit plan werd in februari 2021 vastgesteld door de Provincies Groningen en Drenthe. De bever is welkom in de groene zone. Om de leefomgeving van bevers zo min mogelijk te verstoren, heeft het de voorkeur om preventieve antigraafmaatregelen te nemen bij dijken in groene zones.

De bever houdt voldoende ruimte om burchten te maken. Hierin leven de bevers. Een deel van het proefvak wordt direct in de oever gemaakt, langs de waterkant. Een ander deel wat verder richting de dijk. Hierdoor is het mogelijk voor een bever om in een vooroever te graven of te wonen. Na de aanleg wordt het proefvak een aantal jaren gemonitord. Het waterschap bekijkt ook de mogelijkheden om de antigraafmaatregel op andere plekken in te zetten.