Waterschap Limburg vergroot capaciteit regenwaterbuffers

Aannemer Leenaerts uit Born is in opdracht van Waterschap Limburg gestart met het vergroten van drie regenwaterbuffers in Oirsbeek. De werkzaamheden vormen de eerste fase in de aanpak van de wateroverlast in het gebied. 
Waterschap Limburg vergroot capaciteit regenwaterbuffers | Land Water

Na een uitgebreid participatietraject tekenden Waterschap Limburg, gemeente Beekdaelen, Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, provincie Limburg en Limburgse Land en Tuinbouwbond twee jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst om samen de wateroverlast in Oirsbeek als gevolg van hevige regenbuien te verminderen. In de overeenkomst is voor het waterschap de ambitie vastgelegd om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. In fase 1 vergroot het waterschap drie bestaande regenwaterbuffers, waarmee 22 procent van deze 8.000 m3 wordt gerealiseerd. Deze regenwaterbuffers liggen nabij of aan de wegen Hulterweg, Douvenderweg (noordzijde) en Vaart in Oirsbeek.

Projectplan Waterschap Limburg ter inzage

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger (zo heet de kaart van het gebied dat Waterschap Limburg in beheer heeft) heeft van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn twee zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan aangepast. Het vastgestelde definitieve projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen nog tot en met 14 december 2020 ter inzage voor beroep.

Memorabel moment

Voor bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg is het een memorabel moment dat de schop de grond in gaat: “We hebben bewust veel tijd ingeruimd voor het voortraject waar we samen met alle betrokken partijen begonnen zijn met het in kaart brengen van de grootste knelpunten. Aan de twee ingediende zienswijzen zijn we tegemoet kunnen komen. Het is dan ook mooi dat we nu echt kunnen starten. Dat moet de inwoners die veel wateroverlast ervaren, goed doen.” Wethouder Jeannette Quadvlieg beaamt dat: “Dit is het moment waar we zo naar hebben uitgezien en naar toe hebben gewerkt. Het moment van concrete actie en daadwerkelijke oplossingen. Boter bij de vis voor de mensen die telkens weer moesten vrezen voor wateroverlast, dus dan trek ik met plezier weer mijn laarzen aan voor het officiële startsein.”