Waterschap voert project grotendeels stikstofvrij uit

Het hoogheemraadschap van Rijnland bewijst dat het kan: grote projecten uitvoeren zonder stikstofuitstoot. Bij een project om de waterkwaliteit bij de Langeraarsche plassen te verbeteren, gaat het waterschap 470.000 m3 bagger en grond uitstootvrij afgraven door de inzet van elektrisch materieel.
Waterschap voert project grotendeels stikstofvrij uit| Land Water

Sinds eind mei 2019 kwamen veel grote uitvoeringsprojecten in de bouw en gww-sector stil te liggen, vanwege de uitspraak van de Raad van State dat de Programma-aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving. En omdat het oplossen van het stikstofprobleem een zware kluif is voor het kabinet en nog de nodige tijd zal vragen, is er maar één manier waarop op korte termijn projecten kunnen worden gerealiseerd zonder beschermde natuur aan te tasten. En die manier is: geen stikstof uitstoten.

Inzet elektrisch materieel

Aansluitend op de uitspraak van de Raad van State heeft het hoogheemraadschap van Rijnland de ambitie uitgesproken richting aannemers om het project Langeraarsche plassen voor een groot deel uitstootvrij te willen realiseren. De aannemers zijn de uitdaging aangegaan met als resultaat de uitstootvrije ontgraving van 360.000 m3 bagger en 110.000 m3 grond door de inzet van elektrisch materieel. Hierdoor wordt onder andere het nabij gelegen stikstofgevoelige Natura2000-gebied ‘de Nieuwkoopse Plassen’ zoveel mogelijk ontzien.

Volgens het hoogheemraadschap van Rijnland laat dit resultaat zien dat opdrachtgevers bij hun aanbestedingen de markt kunnen stimuleren meer en meer uitstootvrij te werken. Dit alles in het belang van natuur, bouw, landbouw en de voortgang van het werk van de waterschappen gericht op veiligheid, schoon en voldoende water.

Beschermen van de natuur

Rogier van der Sande, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland: “Als waterschappen moeten we op een verantwoorde manier omgaan met onze leefomgeving en dit betekent ook dat de kwetsbare natuur in ons land moeten beschermen. Dat dit bij de Langeraarsche plassen gaat lukken is een voorbeeld van de innovatiekracht van de watersector. Het neemt echter niet weg dat de opgave groot is en dat de weg naar een stikstofvrije waterbouw een lange is. Maar als waterschappen, zoals hier, als launching customer optreden, kan dat de transitie wel versnellen.”