Webinar over zeespiegelstijging en de Nederlandse kust

Op 17 mei van 15.30 tot 17.00 uur gaat Bart van den Hurk in op de relatie tussen zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. Van den Hurk is strategisch onderzoeksadviseur Klimaatverandering bij waterkennisinstituut Deltares en hij is deeltijdhoogleraar ‘interactie klimaatmaatschappij’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het webinar is een KIVI-activiteit. Aanmelden kan via de website van het KIVI; deelname is gratis.
Webinar over zeespiegelstijging en de Nederlandse kust| Land Water

De wereldwijde zeespiegelstijging varieert voortdurend, maar het tempo en de onderliggende oorzaken zijn in de afgelopen eeuw aantoonbaar veranderd. Door mondiale opwarming is de rol van thermische expansie toegenomen, en voor de meest recente decennia is de bijdrage van massaverlies van de grote ijskappen dominant. De traagheid waarmee de oceaan in evenwicht komt met een warmere atmosfeer zorgt ervoor dat de wereldgemiddelde zeespiegelstijging nog eeuwen zal doorgaan, maar het tempo en uiteindelijke niveau van stijging hangen sterk af van de toekomstige wereldtemperatuur en van verschillende fysische processen die een grote rol kunnen spelen maar nog erg onzeker zijn. Eerder dit jaar constateerde ingenieursbureau Sweco al dat Nederland meer rekening moet houden met de stijging van de zeespiegel.

Historische ontwikkeling zeespiegelstijging

Van den Hurk zal een overzicht geven van de historische ontwikkeling van de wereldwijde zeespiegelstijging, en ingaan op de toekomstige projecties die ook voor het Nederlandse waterveiligheidsbeleid als uitgangspunt worden genomen. De manier waarop de grote inherente onzekerheid van zeespiegelstijging doorwerkt in het kustbeleid zal in de discussie worden opgenomen.