Werkzaamheden veerdam Ameland

Rijkswaterstaat laat in samenwerking met de gemeente Ameland vanaf maandag 4 april 2022 tot en met september 2022 gefaseerd onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de kade en op het terrein van de veerdam op Ameland.
Werkzaamheden veerdam Ameland| Land Water

Het betreft werkzaamheden aan de kade langs de gehele oostzijde van de veerdam (vanaf het havenkantoor) tot en met de gehele kop van de veerdam aan de oost-, zuid- en westzijde. Deze werkzaamheden vinden plaats tot en met juni 2022. Gestart wordt met het vervangen van de deksloof over een lengte van 600 m. Dit is een rand die de damwand afdekt. In de periode van 12 mei tot en met 24 juni 2022 wordt zogenaamde kathodische bescherming aangebracht op de damwanden. Hierdoor vindt minder snel roestvorming plaats en wordt de levensduur van de damwanden met 15 jaar verlengd. Vanaf 25 juli tot en met eind augustus 2022 wordt er klein onderhoud gepleegd aan het terrein van de veerhaven.

Hinder veerdam

Gedurende de periode van de werkzaamheden blijft de veerhaven bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats buiten de dienstregeling van de veerdiensten om. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de hinder in de openbare ruimte minimaal is. De werkzaamheden aan de veerhaven op Ameland veroorzaken geen hinder voor de pleziervaart en overige scheepvaart. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de veerinrichting in Harlingen en geeft opdracht voor deze werkzaamheden. Aannemer De Boer en de Groot civiele werken b.v. uit Harlingen voert de werkzaamheden uit.

Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied

De werkzaamheden aan de veerhaven op Ameland zijn onderdeel van het project Renovatie en onderhoud veerhavens Waddengebied. Bepaalde kritische onderdelen van de veerhavens in het Waddengebied zijn aan het einde van hun levensduur. Er wordt tot medio 2024 gefaseerd gewerkt aan de veerhavens van Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Door de renovatie en het onderhoud zorgt Rijkswaterstaat voor verbetering van de uitstraling en veiligheid van de veerhavens.