Winnaar Helsinki Design Award

Päivi Raivio heeft de Helsinki Design Award gewonnen. Zij wijdt zich aan het creëren van betere openbare ruimten. Samen met burgers en verschillende gemeenschappen heeft Raivio de stadspleinen levendiger en de crècheterreinen groener gemaakt en veelzijdige stedelijke ruimte-experimenten uitgevoerd, niet alleen in Helsinki maar ook in andere Finse steden en internationaal.
Winnaar Helsinki Design Award| Land Water
Helsinki Market Square urban space experiment door RaivioBumann. (Foto: Jussi Hellsten)

Deze zomer werkte Raivio aan een stedelijk ruimte-experiment voorafgaand aan de renovatie van het Ylä-Malmi-marktplein in Helsinki. Al vele jaren draagt Raivio met haar initiatieven en experimenten bij aan het doorbreken van barrières en het vernieuwen van praktijken. Ze heeft meer dan tien jaar ervaring in participatief design, zowel op het vlak van strategie als hands-on uitvoering.

Parkly

Raivio heeft een Master in Toegepaste Kunst en Design en een multidisciplinaire benadering van samenwerken en faciliteren. In de jaren 2009-2014 werkte zij als freelancer, en 2012, toen Helsinki werd geselecteerd als World Design Capital, was bijzonder druk en belangrijk voor haar. Raivio stond bijvoorbeeld aan de wieg van verschillende dagopvangprojecten en hielp vergeten culturele eigendommen nieuw leven in te blazen in het project ‘Designed Solutions’. Bovendien is ze een van de oprichters van het stedelijke landbouwcentrum Turntable in Helsinki.
Sinds 2015 werkt zij samen met Daniel Bumann in hun gezamenlijke ontwerpbureau RaivioBumann. Het duo heeft Parkly gecreëerd, een merk van slim en modulair stadsmeubilair dat burgers aanmoedigt om te participeren in hun omgeving en helpt om meer groene infrastructuur te bevorderen. Raivio is ook internationaal bekend en is lid van het Placemaking Europe-netwerk.

Helsinki Design Award

Het doel van de jury van de Helsinki Design Award was niet alleen om succesvolle producten en diensten te onderzoeken, maar ook om te erkennen hoe belangrijk processen zijn bij het produceren van betere alledaagse oplossingen voor de burgers.
“De experimenteercultuur kan grote veranderingen in gang zetten als ontwerpers erin slagen ideeën met de juiste timing te combineren. In dit opzicht vertegenwoordigt het werk van Raivio een groot potentieel”, zegt juryvoorzitter, Helsinki Design Week oprichter en directeur Kari Korkman. “Päivi Raivio heeft langdurig deelgenomen aan de stedelijke ontwikkeling, waarbij zij niet alleen de stedelijke ruimte om ons heen heeft vormgegeven, maar vooral ook de methoden en processen van ontwikkeling. Ik ben blij dat ik de Helsinki Design Award dit jaar kan uitreiken aan een gevestigde specialist in door de burger aangestuurd design”, zegt Chief Design Officer van de stad Helsinki Hanna Harris.

“Voor Helsinki is design een manier om de stad te vernieuwen, en we willen ons profiel als designstad versterken. We werken nauw samen met ontwerpbedrijven en ontwerpers, en de Helsinki Design Award is een geweldige kans om onze belangrijke partners in stadsontwikkeling in de schijnwerpers te zetten en te bedanken”, zegt burgemeester van Helsinki Juhana Vartiainen.
De jury van de Helsinki Design Award bestond dit jaar uit Hanna Harris, directeur design van de stad Helsinki, Taina Seitsara en Kalle Toivonen van Urban Tech Helsinki, de oprichter van het creatieve agentschap Måndag Arto Sivonen en Virva Haltsonen van Pentagon Design. De voorzitter van de jury is de oprichter en directeur van de Helsinki Design Week, Kari Korkman.

Helsinki Design Week presenteert nieuwe mensen en fenomenen binnen design in samenwerking met verschillende partners. De Helsinki Design Week, die in 2005 werd opgericht, is het grootste designfestival in de Scandinavische landen. Helsinki Design Week wordt van 1 tot 11 september 2022 georganiseerd in de stad en online. Het festival biedt burgers een platform om deel te nemen aan de ontwikkeling van de stad en de daarmee verband houdende discussie. Het programma is internationaal en biedt evenementen voor zowel professionals als het grote publiek. De Children’s Design Week is een belangrijk onderdeel van het programma. De stad Helsinki is de belangrijkste partner van de Helsinki Design Week.