Winnaars van de Waterbouwprijs 2021 bekend

Nino Kruithof en Stanley Noorlander van de Hogeschool Rotterdam hebben met hun afstudeerscriptie de Waterbouwprijs 2021 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Luuk Barendse van de Universiteit Twente. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag, die dit jaar weer fysiek heeft plaatsgevonden in het Beatrixtheater Utrecht, uitgereikt door de HBO winnaars van vorig jaar Tessy Donkers en Thomas van Deursen (afgestudeerd aan de Avans Hogeschool). 
Winnaars van de Waterbouwprijs 2021 bekend| Land Water

Nino Kruithof en Stanley Noorlander afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam wonnen met hun afstudeerproject ‘De haalbaarheid en technische functionaliteit van het Natural Heave Screen’. De grofzandbarriere (GZB) is de afgelopen jaren een veelbelovende anti-pipingmaatregel gebleken. In deze studie wordt een doorontwikkeling van deze methode, het Natural Heave Screen (NHS) onderzocht. Belangrijk voordeel van het NHS is dat deze in potentie eenvoudiger is aan te leggen dan een GZB. Nino en Stanley hebben de technische functionaliteit, praktische aspecten en de financiële haalbaarheid van het NHS onderzocht. De studie is van hoge kwaliteit waarbij ze zowel numerieke als experimentele modellen hebben gebruikt. Vooral de experimentele set-up is indrukwekkend en toont aan dat Nino en Stanley niet alleen een grondig begrip van de relevante processen hebben, maar deze ook op een wetenschappelijk verantwoorde manier wisten te vertalen in het ontwerp van de laboratoriumproef. De experimenten zijn succesvol uitgevoerd en dragen bij aan een beter inzicht in de werking van het NHS. Tenslotte is ook een aanzet tot een praktijkproef beschreven. Helaas is deze door tijdgebrek niet meegenomen in de studie. Al met al is het rapport een prachtige proeve van bekwaamheid met, gezien de breedte van de studie, een indrukwekkende diepgang.

Luuk Barendse afgestudeerd aan de Universiteit Twente won met zijn afstudeerproject ‘Hydrodynamic modelling of wave overtopping over a block-covered dike’. Golfoverslag veroorzaakt één van de belangrijkste faalmechanismen van dijken. Het overgeslagen water erodeert het binnentalud of de binnenteen waardoor een dijk uiteindelijk kan falen. Het Grassblock van Hillblock is een type zetsteen dat specifiek is ontworpen voor de versterking van de golfoploopzone, kruin en binnentalud. De afgelopen jaren is veel fysisch modelonderzoek verricht naar dit faalmechanisme en is ook het Grassblock getest in de Deltagoot. In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de stabiliteit van het Grassblock en de kritische stromingscondities op het binnentalud waaronder falen optreedt. Hiertoe heeft Luuk een gedetailleerd OpenFOAM CFD-model opgezet van een in de Deltagoot uitgevoerd experiment. Dit model is met de meetdata gevalideerd en vervolgens ingezet om de details van de hydrodynamische condities op het binnentalud te bepalen. Hierbij is vooral gekeken naar de condities rondom het tijdstip waaronder het binnentalud bij de binnenteen faalde in het experiment. Vervolgens is het model gebruikt om het ontwerp van de bekleding verder te optimaliseren. De studie toont aan dat deze innovatieve gecombineerde toepassing van fysisch en numeriek modelonderzoek nieuwe, waardevolle en gedetailleerde inzichten geeft. Het onderzoek was van een uitzonderlijk hoog niveau. Het opzetten en daarna succesvol kalibreren van een CFD-model is op zichzelf al een compliment waard. Toch was de jury vooral onder de indruk van de analyse van de berekende en geobserveerde uitkomsten én de vertaling hiervan naar een verdere optimalisatie van de dijkbekleding.