Zeesluis IJmuiden in de afrondende fase

OpenIJ is eind augustus 2021 klaar met de bouw van Zeesluis IJmuiden. Begin 2022 wordt de sluis officieel in gebruik genomen voor de scheepvaart. In de tussentijd wordt bij en in de sluis uitvoerig geoefend en getest.
Zeesluis IJmuiden in de afrondende fase| Land Water

Jaap Zeilmaker, projectdirecteur bij Rijkswaterstaat, is sinds 2014 betrokken bij de bouw. Hij is de verantwoordelijke voor de totstandkoming van de grootste zeesluis ter wereld. Hij vertelt wat er allemaal tot de opening en daarna gebeurt met Zeesluis IJmuiden.

Beschikbaarheidscertificaat Zeesluis

In augustus 2021 is OpenIJ formeel klaar met bouwen. Zeilmaker: “Voordat de sluis wordt opgeleverd, geeft Rijkswaterstaat een beschikbaarheidscertificaat af. Voor dat certificaat stellen we vast dat de sluis voldoet aan het contract. We missen nu nog enkele aanpassingen, wij noemen dat restpunten, zoals de breedte van het fietspad en het trottoir rondom de sluis. Het ideaal is om op te leveren zonder restpunten, maar dat is altijd heel lastig. De aanpassingen worden zo snel mogelijk afgerond.”

Oefenen bij de sluis

Het Centraal Nautisch Beheer, onderdeel van Port of Amsterdam, start begin oktober 2021 om te leren werken met de nieuwe zeesluis. Zeilmaker: “Begin oktober gaat de nautische sector van IJmuiden oefenen met de nieuwe zeesluis. Zeesluis IJmuiden is namelijk geen standaardproduct, dus daar moeten zij mee leren werken.’ De schepen om mee te oefenen in die testperiode worden nu gereserveerd.”

Samenwerken tot het eind

Ontwerp en bouwen en de onderhoudsfase zijn bij verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat ondergebracht. Dat brengt met zich mee dat binnen Rijkswaterstaat het contract waarin ontwerpen, bouwen én onderhoud zijn opgenomen, moet worden overgedragen van het ene naar het andere organisatieonderdeel. Zeilmaker: “Het is niet de eerste keer dat een overdracht van een contract plaatsvindt. Eerder is daar binnen het sluizenprogramma van Rijkswaterstaat al de nodige kennis en ervaring mee opgedaan. Met dit sluizenprogramma kunnen we de kennis en ervaring actief laten doorstromen van het ene project naar het andere project. Daardoor leren we veel van elkaar en verloopt de overdacht steeds beter.”

Als de nautische partijen hebben leren werken met de sluis, wordt Zeesluis IJmuiden vanaf begin 2022 in gebruik genomen. Zeilmaker: “In de vergunningen is opgenomen dat de nieuwe zeesluis niet tot verdere verzilting van het Noordzeekanaal mag leiden. Met de komst van Zeesluis IJmuiden stroomt straks meer zout water het Noordzeekanaal in. Te veel zout water in het kanaal heeft negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater. Om dat te voorkomen, gaat Rijkswaterstaat bij Zeesluis IJmuiden ‘selectief’ zout water uit het Noordzeekanaal onttrekken. We verwachten dat deze constructie eind 2024 klaar is.”

Bron: Rijkswaterstaat